Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Lịch tuần 30 (Từ ngày 22/07/2019 đến ngày 28/07/2019) lần 6
Lịch làm việc

Lịch tuần 30 (Từ ngày 22/07/2019 đến ngày 28/07/2019) lần 6

15/10/2019

Ngày Giờ Nội dung Thành phần
22/7/2019 07'30

Họp Tỉnh ủy. Tại Văn phòng Tỉnh ủy

Chánh thanh tra

  07'00

Tham gia diễn tập thử khu vực phòng thủ. Tại huyện Chợ Mới (Tài xế Duẩn) - Cả ngày

- PCTT Dũng

- Đ/c Châu Thành Tâm

  14'00

Họp thông qua hồ sơ khiếu nại, tham mưu UBND tỉnh giải quyết lần 2. Tại Phòng họp số 2 Thanh tra tỉnh

- Chánh Thanh tra

- PCTT Siêu

- Công chức phòng KN, TC

  14'00

Công bố Quyết định thanh tra việc cấp lại GCNQSDĐ cho Cty CP Xuất, nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang. Tại Phòng họp số 1 Thanh tra tỉnh

- Chánh Thanh tra

- Đoàn Thanh tra

23/7/2019 07'30

Tham gia cùng với UBND Tỉnh tiếp công dân (TM số 119/TM-BTCD ngày 19/7/2019). Tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

- PCTT Siêu

- Công chức phòng KN, TC

  08'00

Họp Chi bộ 1. Tại Hội trường Thanh tra tỉnh.

- Tất cả đảng viên CB1

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Liên Kết Website

1

Ông: Võ Thanh Tráng

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0913.708.250

Email: vttrang@angiang.gov.vn

2

Ông: Phan Hữu Thanh

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0918.584.569

Email: phthanh@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Ông: Võ Thanh Tráng

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0913.708.250

Email: vttrang@angiang.gov.vn

Hình ảnh hoạt động