Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Danh sách công chức có thẩm quyền
Giới thiệu

Danh sách công chức có thẩm quyền

09/11/2018

STT Họ và Tên Chức vụ Điện thoại Email

I. Lãnh đạo Thanh tra tỉnh

1

Võ Thanh Tráng

Chánh Thanh tra

0913.708.250

vttrang@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Thành Tâm

Phó Chánh Thanh tra

0913.971.116

nttam01@angiang.gov.vn

3

Võ Thị Siêu

Phó Chánh Thanh tra

0918.527.426

vtsieu@angiang.gov.vn

4 Phan Thanh Dũng Phó Chánh Thanh tra

0918.321.111

ptdung@angiang.gov.vn

II. Văn Phòng  -  Điện thoại: 0296 3852.379  -  Fax: 0296 3952.110

5

Phan Hữu Thanh

Chánh Văn phòng

0918.584.569

phthanh@angiang.gov.vn

6

Phạm Ngọc Bảo Trân

Phó Chánh Văn phòng

0949.350.659

pnbtran@angiang.gov.vn

III. Phòng Thanh tra Kinh tế  -  Điện thoại: 0296 3957.583

7

Nguyễn Văn Giàu

Phụ trách phòng

0919.060.616

nvgiau@angiang.gov.vn

8

Nguyễn Văn Hải

Phó Trưởng phòng

0918.995.818

nvhai02@angiang.gov.vn

IV. Phòng Thanh tra Nội chính Văn xã  -  Điện thoại: 0296 3853.812

9

Trần Thanh Bình

Trưởng phòng

0944.375.446

ttbinh@angiang.gov.vn

10

Huỳnh Thanh Tuấn

Phó Trưởng phòng

0919.848.762

httuan@angiang.gov.vn

11

Nguyễn Minh Hoàng

Phó Trưởng phòng

0939 817 274

nmhoang02@angiang.gov.vn

V. Phòng Thanh tra Khiếu nại Tố cáo  -  Điện thoại: 0296 3852.594

12

Huỳnh Thanh Quang

Trưởng phòng

0946.822.741

htquang@angiang.gov.vn

13

Nguyễn Thị Huệ

Phó Trưởng phòng

0919.523.083

nthue01@angiang.gov.vn

14

Lưu Thị Anh Thư

Phó Trưởng phòng

0918.820.612

ltathu@angiang.gov.vn

VI. Phòng Thanh tra Phòng, chống tham nhũng  -  Điện thoại: 0296 3953.763

15

Ngô Thanh Tâm

Trưởng phòng

0123.88.99.626

nttam07@angiang.gov.vn

16

Đỗ Huy Trung

Phó Trưởng phòng

0914.505.164

dhtrung@angiang.gov.vn

17

Lý Thị Hoàng Yến

Phó Trưởng phòng

0987.105.210

lthyen@angiang.gov.vn

VII. Phòng Giám sát, Kiểm tra và xử lý sau thanh tra  -  Điện thoại: 0296 3954.061

18

Nguyễn Đình Chương

Trưởng phòng

0974.123.270

ndchuong@angiang.gov.vn

19

Phùng Chí Huy

Phó Trưởng phòng

0989 171 414

pchuy@angiang.gov.vn

Liên Kết Website

1

Ông: Võ Thanh Tráng

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0913.708.250

Email: vttrang@angiang.gov.vn

2

Ông: Phan Hữu Thanh

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0918.584.569

Email: phthanh@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Ông: Võ Thanh Tráng

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0913.708.250

Email: vttrang@angiang.gov.vn

Hình ảnh hoạt động