Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Công bố Kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên
Kết luận thanh tra

Công bố Kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên

05/09/2016

Ngày 01 tháng 9 năm 2016 tại Văn phòng HĐND và UBND huyện Tịnh Biên, Chánh Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố Kết luận thanh tra số 05/KL-TTT ngày 18 tháng 8 năm 2016 về việc thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên đối với việc thực hiện pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai, thời kỳ thanh tra từ năm 2015 đến tháng 5 năm 2016.

Ngày 01 tháng 9 năm 2016 tại Văn phòng HĐND và UBND huyện Tịnh Biên, Chánh Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố Kết luận thanh tra số 05/KL-TTT ngày 18 tháng 8 năm 2016 về việc thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên đối với việc thực hiện pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai, thời kỳ thanh tra từ năm 2015 đến tháng 5 năm 2016.

 

Tham dự buổi công bố có ông Võ Thanh Tráng - Chánh Thanh tra tỉnh, thành viên Đoàn thanh tra, Tổ giám sát. Về phía UBND huyện Tịnh Biên có ông Nguyễn Thành Quân  - Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn của UBND huyện Tịnh Biên, Chủ tịch (Phó Chủ tịch) 05 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

Bà Nguyễn Thị Huệ - Trưởng đoàn thanh tra được ủy quyền của Chánh Thanh tra tỉnh thông qua toàn văn Kết luận  thanh tra. Được sự quan tâm của Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thường xuyên chỉ đạo Thủ trưởng các phòng ban chuyên môn, Chủ tịch UBND xã, thị trấn giải quyết kịp thời các khiếu nại mới phát sinh và đặc biệt là các vụ khiếu nại phức tạp, tồn đọng, kéo dài, góp phần giữ vững an ninh chính trị, ổn định trật tự an toàn xã hội. Toàn huyện đã tiếp nhận 222 đơn, xử lý 156 đơn không thuộc thẩm quyền, giải quyết 09/12 đơn thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 75%; kết quả hòa giải tranh chấp đất đai 52/54 đơn, đạt tỷ lệ 96,3%; đã tổ chức thi hành xong 11 quyết định có hiệu lực pháp luật…..

 

Bên cạnh những mặt đã làm được, Kết luận thanh tra cũng chỉ ra những hạn chế, thiếu sót như sắp xếp nơi tiếp công dân, trang bị cơ sở vật chất cần thiết phục cho công tác tiếp công dân; thực hiện chi chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tập trung giải quyết các hồ sơ tồn nhằm đảm bảo thời hạn giải quyết theo luật định, xử lý dứt điểm các kết luận của UBND tỉnh, các biên bản thống nhất với Thanh tra tỉnh; UBND xã, phường thực hiện hòa giải tranh chấp đất đai theo đúng quy định tại Luật Đất đai năm 2013; mở sổ và cập nhật, theo dõi thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật.

 

Ông Nguyễn Thành Quân - Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên nhận định Đoàn Thanh tra và Tổ Giám sát rất nhiệt tình, trách nhiệm, qua thanh tra đã làm cho cán bộ, công chức rõ một số vấn đề, chỉ ra các tồn tại, hạn chế, UBND huyện ghi nhận và sẽ khắc phục trong thời gian tới. UBND huyện hoàn toàn thống nhất với Kết luận thanh tra và sẽ có văn bản chỉ đạo các đơn vị được thanh tra và các đơn vị còn lại thực hiện Kết luận thanh tra, sắp xếp bố trí nơi thuận tiện tiếp công dân, thực hiện chi bồi dưỡng theo dự toán được giao, nếu có khó khăn báo cáo kịp thời về UBND huyện.

 

Phát biểu tại buổi công bố, ông Võ Thanh Tráng - Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên giao cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra. Thanh tra huyện theo dõi thực hiện kết luận thanh tra và tham mưu UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra tỉnh trong thời hạn 45 ngày. Chủ tịch UBND huyện phải tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, lưu ý các vụ việc khiếu nại, đeo bám, kéo dài trên địa bàn huyện và các vụ việc còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khiếu nại gay gắt, phức tạp. Đề nghị UBND huyện sắp xếp bố trí nơi tiếp công dân thuận tiện để công dân đến liên hệ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
 

Đỗ Huy Trung

Liên Kết Website

1

Ông: Võ Thanh Tráng

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0913.708.250

Email: vttrang@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Ông: Võ Thanh Tráng

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0913.708.250

Email: vttrang@angiang.gov.vn