Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở, Ban Dân tộc; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra cấp huyện
Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở, Ban Dân tộc; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra cấp huyện

09/03/2020

Ngày 11/02/2020, UBND tỉnh An Giang ký Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở, Ban Dân tộc; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh An Giang

 

Theo đó, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra sở; Chánh Thanh tra Ban Dân tộc; Chánh Thanh tra cấp huyện


Công chức phải đáp ứng các điều kiện bổ nhiệm, tiêu chuẩn chung được quy định tại Điều 4, Điều 5 Quy định này. Ngoài ra, nếu công chức đang công tác trong ngành thanh tra, giữ ngạch Thanh tra viên hoặc tương đương trở lên, có thời gian công tác 05năm trở lên và đã qua công tác ở vị trí lãnh đạo, quản lý từ cấp Phó Trưởng phòng và tương đương trở lên; Trường hợp công chức công tác ở các cơ quan, đơn vị khác chuyển sang cơ quan thanh tra nhà nước theo yêu cầu luân chuyển, điều động, bổ nhiệm của cơ quan có thẩm quyền, giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên, có thời gian công tác 05 năm trở lên tại các cơ quan Đảng, Nhà nướcvà đã qua công tác ở vị trí lãnh đạo, quản lý từ cấp Phó Trưởng phòng và tương đương trở lên...


Về tiêu chuẩn chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh, Phó Chánh Thanh tra sở, Phó Chánh Thanh tra Ban Dân tộc, Phó Chánh Thanh tra cấp huyện


Công chức phải đáp ứng các điều kiện bổ nhiệm, tiêu chuẩn chung được quy định tại Điều 4, Điều 5 Quy định này. Ngoài ra, nếu công chức đang công tác trong ngành thanh tra,giữ ngạch Thanh tra viên hoặc tương đương trở lên, có thời gian công tác 05 năm trở lên; Trường hợp công chức công tác ở các cơ quan, đơn vị khác chuyển sang cơ quan thanh tra nhà nước theo yêu cầu luân chuyển, điều động, bổ nhiệm của cơ quan có thẩm quyền, giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên, có thời gian công tác 05 năm trở lên tại các cơ quan Đảng, Nhà nước...


Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2020.

 

Trương Hoài Ân (Văn phòng Thanh tra tỉnh)

Liên Kết Website

1

Ông: Võ Thanh Tráng

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0913.708.250

Email: vttrang@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Ông: Võ Thanh Tráng

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0913.708.250

Email: vttrang@angiang.gov.vn