Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh An Giang
Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh An Giang

13/08/2019

Tại Kỳ họp 11 ngày 12/7/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa XI đã thông qua Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh An Giang.

Tại Kỳ họp 11 ngày 12/7/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa XI đã thông qua Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh An Giang.


Theo Nghị quyết, mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 85, 95 và trên 100 tuổi đang sinh sống tại địa phương, có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh An Giang được Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 350.000 đồng tiền mặt/người vào một trong các ngày: Ngày người cao tuổi Việt Nam, ngày Quốc tế người cao tuổi, Tết Nguyên đán, sinh nhật người cao tuổi.


Mức chi chúc thọ và tặng quà người cao tuổi thọ 90 tuổi và người cao tuổi thọ 100 tuổi thực hiện theo quy định của Điểm a Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18/10/2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi.


Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND có hiệu lực từ ngày 22/7/2019.

 

Nguyễn Thành Nguyên (Phòng Thanh tra Kinh tế)

Liên Kết Website

1

Ông: Võ Thanh Tráng

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0913.708.250

Email: vttrang@angiang.gov.vn

2

Ông: Phan Hữu Thanh

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0918.584.569

Email: phthanh@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Ông: Võ Thanh Tráng

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0913.708.250

Email: vttrang@angiang.gov.vn

Hình ảnh hoạt động