Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang
Sự kiện nổi bật

Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

22/08/2019

Ngày 14/8/2019, UBND tỉnh An Giang đã tổ chức Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang, với hơn 90 đại biểu tham dự là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; thanh tra các sở và các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và chủ trì hội nghị.

Ngày 14/8/2019, UBND tỉnh An Giang đã tổ chức Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang, với hơn 90 đại biểu tham dự là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; thanh tra các sở và các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và chủ trì hội nghị.


Hội nghị nhằm đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang được ban hành kèm theo Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh.

 

 

Từ khi có Quy chế phối hợp, việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được thực hiện tập trung, thống nhất, xử lý chồng chéo ngay từ khâu lập kế hoạch nên đã hạn chế được chồng chéo, chấp hành nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 15/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp. Qua xử lý chồng chéo, đã loại trừ, giảm được 327 lượt doanh nghiệp bị trùng lặp. Kết quả bước đầu đã được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận, thông qua chỉ số PCI của tỉnh: Tỉ lệ doanh nghiệp bị thanh, kiểm tra từ 5 cuộc trở lên giảm 2,39%; Nội dung thanh, kiểm tra bị trùng lặp từ giảm 11,13%.


Để phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế trong thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: “Hoạt động thanh tra, kiểm tra phải luôn tuân theo pháp luật, đảm bảo chính xác, khách quan, công khai, trung thực, dân chủ, kịp thời; không làm ảnh hưởng hoạt động bình thường của doanh nghiệp. Đảm bảo mỗi doanh nghiệp chỉ được thanh tra, kiểm tra không quá một lần trong năm đúng theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 15/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ”.


Cũng tại Hội nghị, UBND tỉnh đã trao bằng khen cho 05 tổ chức và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai Quy chế phối hợp.

 

 

Nguyễn Thành Nguyên (Phòng Thanh tra Kinh tế)

Liên Kết Website

1

Ông: Võ Thanh Tráng

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0913.708.250

Email: vttrang@angiang.gov.vn

2

Ông: Phan Hữu Thanh

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0918.584.569

Email: phthanh@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Ông: Võ Thanh Tráng

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0913.708.250

Email: vttrang@angiang.gov.vn

Hình ảnh hoạt động