Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Chi bộ 3 tổ chức Đại hội điểm lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2023
Sự kiện nổi bật

Chi bộ 3 tổ chức Đại hội điểm lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2023

20/01/2020

Sáng ngày 17/01/2020, Chi bộ 3 trực thuộc Đảng bộ Thanh tra tỉnh tổ chức Đại hội điểm lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2023. Đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội có đồng chí Võ Thị Siêu - Phó Bí thư Đảng ủy, cùng với đồng chí Phan Thanh Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ 1, Chi bộ 2 và toàn thể đảng viên Chi bộ 3.

Chi bộ 3 trực thuộc Đảng bộ Thanh tra tỉnh được thành lập theo Quyết định số 03-QĐ/ĐUTT ngày 02/02/2017 của Đảng ủy Thanh tra tỉnh với 12 đảng viên là công chức của hai phòng Thanh tra Khiếu nại, tố cáo và Thanh tra Phòng, chống tham nhũng.


Thực hiện Kế hoạch số 73-KH/ĐU ngày 29/10/2019, Kế hoạch số 115-KH/ĐU ngày 20/12/2019 của Đảng ủy Thanh tra tỉnh về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2023, Nghị quyết số 20-NQ/ĐH ngày 14/9/2017 Đại hội Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2017-2020, Chi ủy Chi bộ đã triển khai, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 với những kết quả nổi bật chủ yếu:


Hoàn thành 06/06 cuộc thanh tra, 05/05 cuộc kiểm tra theo chương trình công tác, kế hoạch thanh tra hàng năm, đạt tỷ lệ 100%. Duy trì tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn, tham mưu giải quyết kịp thời đơn thẩm quyền mới phát sinh 70 đơn/70 đơn, đạt tỷ lệ 100% (so với chỉ tiêu Nghị quyết 85%, vượt 15%). Tham mưu tốt cho lãnh đạo Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là hoàn thành tốt nhiệm vụ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017 - Bộ chỉ số PACA 2017, với kết quả tỉnh An Giang đứng đầu toàn quốc.


Tất cả đảng viên thực hiện đúng quy định về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trách nhiệm nêu gương. 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm (so với chỉ tiêu Nghị quyết 80%, vượt 20%). Bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp 01 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu. Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh năm 2017, năm 2018; riêng năm 2019 đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, vượt so chỉ tiêu Nghị quyết. Hàng năm có trên 50% đảng viên được kiểm tra chấp hành, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra là 50%.


 Bên cạnh đó, Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị:


Công tác lãnh, chỉ đạo của Chi ủy có lúc chưa thật sự tập trung cao, kịp thời trong giải quyết công việc; việc tổ chức họp Chi bộ định kỳ đôi lúc chưa đảm bảo thời gian theo quy chế hoạt động của Chi bộ; chưa tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo quy định; công tác kiểm tra, giám sát chưa sâu sát, nhất là kiểm tra đảng viên chấp hành chưa lựa chọn nội dung phù hợp gắn với trách nhiệm, công việc cụ thể của từng đối tượng được kiểm tra; công tác tự phê bình và phê bình của một số đảng viên còn hạn chế; một số ít đảng viên, quần chúng chưa phát huy hết năng lực, nâng suất lao động của mình, chưa tích cực chủ động trong tham mưu đề xuất, giải quyết nhiệm vụ được giao.


Báo cáo chính trị đã dự báo những tình hình sẽ tác động trực tiếp hoặc gián tiếp, ảnh hưởng không nhỏ đến sự lãnh đạo, điều hành của Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023 trong tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ chính trị và đề ra những nhiệm vụ và giải pháp triển khai, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt hiệu quả các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2023.


Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Võ Thị Siêu - Phó Bí thư Đảng ủy đã biểu dương những kết quả mà Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 đạt được. Chi bộ 3 là chi bộ triển khai Đại hội điểm của Đảng bộ Thanh tra tỉnh với tinh thần trách nhiệm các đồng chí đã chuẩn bị, tổ chức Đại hội chu đáo, trang trọng. Trong nhiệm kỳ qua đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu của Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 đề ra; đồng thời, qua tổng kết cả nhiệm kỳ đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Đảng ủy Thanh tra tỉnh mong rằng các đồng chí sẽ bầu chọn vào Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 gồm những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, gương mẫu, đoàn kết. Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 tiếp tục phát huy những mặt đã làm được, khắc phục những tồn tại, hạn chế để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; lãnh, chỉ đạo hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu của nhiệm kỳ.    


Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023, gồm 03 đồng chí: Đồng chí Ngô Thanh Tâm, Trưởng phòng Thanh tra Phòng, chống tham nhũng, giữ chức vụ Bí thư Chi bộ 3; Đồng chí Lưu Thị Anh Thư, Trưởng phòng Thanh tra Khiếu nại Tố cáo, giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ 3; Đồng chí Đỗ Huy Trung, Phó Trưởng phòng Thanh tra Phòng, chống tham nhũng, giữ chức vụ Chi ủy viên.

Đại hội đã biểu quyết 100% đảng viên nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ 3 lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2023 với mục tiêu giữ vững trong sạch vững mạnh, nội bộ đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức, phát huy tính tự lực, tự cường, tiếp tục chuyển áp lực, thách thức thành động lực phấn đấu, thi đua hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Hoàn thành đạt và vượt mức các chi tiêu của cả nhiệm kỳ 2020 - 2023. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và lãnh đạo Thanh tra tỉnh, hoàn thành hiệu quả nghị quyết, chương trình công tác, kế hoạch thanh tra hàng năm và nhiệm vụ đột xuất được giao. Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả tham mưu trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, góp phần ổn định chính trị, an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước./.

 

Đỗ Huy Trung (PTP. Thanh tra phòng, chống tham nhũng)

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn