Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Thanh tra tỉnh công bố Kết luận thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch Ủy ban nhân huyện Phú Tân
Sự kiện nổi bật

Thanh tra tỉnh công bố Kết luận thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch Ủy ban nhân huyện Phú Tân

27/08/2020

Sáng ngày 31/7/2020 tại Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân, Thanh tra tỉnh tổ chức buổi công bố Kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân đối với việc thực hiện pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai. Đến dự buổi công bố Kết luận thanh tra và phát biểu chỉ đạo, có bà Võ Thị Siêu – Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng, phó đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, thành viên Tổ Giám sát, về phía UBND huyện Phú Tân có ông Dương Văn Cường – Chủ tịch UBND huyện Phú Tân, lãnh đạo các phòng, ban và Chủ tịch (Phó Chủ tịch) UBND các xã, thị trấn.

 

Thực hiện Chương trình Công tác thanh tra và Kế hoạch thanh tra năm 2020, Chánh Thanh tra tỉnh đã ký Quyết định số 83/QĐ-TTT ngày 11/5/2020 về việc thanh tra trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân đối với việc thực hiện pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai, thời kỳ thanh tra từ năm 2018 đến năm 2019. Từ ngày 25/5/2020 đến 09/7/2020, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại 10 đơn vị gồm: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các xã Phú Lâm, Tân Hòa, Hiệp Xương, Phú Bình, Phú Hiệp và thị trấn Chợ Vàm.

 

Kết thúc quá trình thanh tra trực tiếp, Đoàn Thanh tra đã tham mưu Chánh Thanh tra tỉnh dự thảo Kết luận thanh tra và gửi lấy ý kiến đóng góp của Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân. Ngày 28/7/2020, Chánh Thanh tra tỉnh ký Kết luận thanh tra số 07/KL-TTT về việc thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Phú Tân đối với việc thực hiện pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai.

 

 

Kết luận thanh tra đánh giá cao sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả tích cực, số lượng đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết 19/21 đơn, đạt 90,47%, các vụ việc đảm bảo thời hạn giải quyết theo quy định. Quá trình xử lý, giải quyết đã làm tốt công tác giải thích chính sách pháp luật, vận động thuyết phục công dân rút 11 đơn. Kết quả giải quyết hầu hết người dân đồng thuận, giúp hạn chế khiếu nại lần hai hoặc vượt cấp. Chủ động tổ chức thực hiện các kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh; tích cực phối hợp với ban ngành tỉnh kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài; động viên, giải thích công dân chấp hành quyết định, chủ trương giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, đã chấm dứt vụ việc khiếu nại của ông Bùi Văn Tấn. 

 

Quan tâm tốt việc cấp kinh phí cho UBND cấp xã và một số cơ quan thuộc huyện để đảm bảo việc chi tiền bồi dưỡng tiếp công dân theo quy định. Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm được thực hiện thường xuyên, kết quả tranh tra đã hướng dẫn nghiệp vụ cho UBND cấp xã, kiến nghị chấn chỉnh các thiếu sót trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo. Công tác tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo được quan tâm đã góp phần nâng cao nhận thức, sự hiểu biết của cán bộ, công chức, đảm bảo việc tham mưu giải quyết, hướng dẫn trình tự, thủ tục cho người dân.

 

Bên cạnh đó, Kết luận thanh tra cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế như chưa thực hiện chế độ bồi dưỡng cho cán bộ, công chức các phòng, ban của huyện được triệu tập tham gia phối hợp tiếp công dân; thực hiện chế độ chi bồi dưỡng cho công chức tiếp công dân thường xuyên theo ngày tiếp thực tế hoặc theo vụ việc là không đúng quy định, phải chi theo ngày làm việc với mức chi 100.000đ/ngày theo quy định tại Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh. Về trình tự, thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai chưa ra biên nhận nhận đơn, chưa thành lập Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai cho từng vụ việc theo quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

 

Phát biểu kết luận buổi công bố, bà Võ Thị Siêu – Phó Chánh Thanh tra tỉnh đánh giá cao vai trò và trách nhiệm của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân trong lãnh, chỉ đạo công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai. Bên cạnh những kết quả đạt được, cần quan tâm khắc phục, chấn chỉnh những mặt còn tồn tại, hạn chế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để đảm bảo các đơn vị chấp hành thực hiện đúng các quy định của pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo.

 

Ông Dương Văn Cường – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân tiếp thu các ý kiến kết luận, thống nhất cao nội dung Kết luận thanh tra. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị khắc phục, chấn chính các mặt còn hạn chế, giao Thanh tra huyện tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch thực hiện Kết luận thanh tra, tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả về Thanh tra tỉnh theo quy định./.

 

Đỗ Huy Trung (PTP. Thanh tra Khiếu nại - Tố cáo)

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn