Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Thanh tra tỉnh công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý tài chính và đầu tư, mua sắm tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Sự kiện nổi bật

Thanh tra tỉnh công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý tài chính và đầu tư, mua sắm tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

25/06/2020

Thực hiện Quyết định số 2791/QĐ-UBND ngày 21/11/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình công tác năm 2020 của ngành Thanh tra An Giang và Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Thanh tra tỉnh. Ngày 08/6/2020, tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 92/QĐ-TTT ngày 28/5/2020 của Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý tài chính và đầu tư, mua sắm tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

Tham dự buổi công bố, về phía Thanh tra tỉnh có ông Phan Thanh Dũng – Phó Chánh Thanh tra cùng với Đoàn Thanh tra và Tổ Giám sát; về phía Sở Tài nguyên và Môi trường có ông Võ Hùng Dũng – Phó Giám đốc; về phía Trung tâm Phát triển quỹ đất có ông Trần Thanh Hải – Giám đốc, bà Lê Thị Minh Nguyệt – Phó Giám đốc cùng với trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ.


Thay mặt Đoàn thanh tra, ông Trần Thanh Bình – Trưởng Đoàn Thanh tra thông qua toàn văn Quyết định số 92/QĐ-TTT ngày 28/5/2020 của Thanh tra tỉnh và một số quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn Thanh tra, thành viên Đoàn Thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra 2010 và các văn bản pháp luật có liên quan; đồng thời, thông qua toàn văn quyết định giám sát đoàn thanh tra.

 

 

Thời gian tiến hành cuộc thanh tra là 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.


Đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh, ông Phan Thanh Dũng – Phó Chánh Thanh tra phát biểu: Đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Mục đích của cuộc thanh tra nhằm đánh giá những mặt làm được cũng như phát hiện những tồn tại, hạn chế, bất cập, trong công tác quản lý tài chính để kịp thời kiến nghị, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn cho đơn vị. Trong quá trình thanh tra, đề nghị các đơn vị có liên quan phối hợp cung cấp hồ sơ đầy đủ, kịp thời để Đoàn thanh tra sớm hoàn thành nhiệm vụ. Đoàn Thanh tra và Tổ Giám sát thực hiện nhiệm vụ đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo cuộc thanh tra chính xác, khách quan; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị được thanh tra.


Về phía Trung tâm Phát triển quỹ đất, ông Trần Thanh Hải – Giám đốc thống nhất với nội dung các ý kiến của Đoàn Thanh tra, đồng thời sẽ tạo mọi điều kiện để hỗ trợ Đoàn thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Trương Kim Phụng (Phòng Thanh tra Kinh tế - Xã hội)

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn