Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Công bố Kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới đối với việc thực hiện pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, giải quyết tranh chấp đất đai và phòng, chống tham nhũng
Kết luận thanh tra

Công bố Kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới đối với việc thực hiện pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, giải quyết tranh chấp đất đai và phòng, chống tham nhũng

24/07/2017

Thực hiện pháp luật thanh tra, ngày 17/7/2017, Thanh tra tỉnh đã tổ chức công bố Kết luận số 03/QĐ-TTT ngày 14/7/2017 của Thanh tra tỉnh về thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới đối với việc thực hiện pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, giải quyết tranh chấp đất đai và phòng, chống tham nhũng.

Thực hiện pháp luật thanh tra,  ngày 17/7/2017, Thanh tra tỉnh đã tổ chức công bố Kết luận số 03/QĐ-TTT ngày 14/7/2017 của Thanh tra tỉnh về thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới đối với việc thực hiện pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, giải quyết tranh chấp đất đai và phòng, chống tham nhũng.


Tham dự buổi công bố, đại diện Thanh tra tỉnh có bà Võ Thị Siêu - Phó Chánh thanh tra tỉnh, thành viên Đoàn thanh tra và thành viên Tổ giám sát. Về phía huyện Chợ Mới có ông Trương Trung Lập - Chủ tịch cùng đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc có liên quan đến việc thanh tra, gồm: Văn phòng HĐND&UBND, Thanh tra, Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên - Môi trường và UBND các xã, thị trấn Mỹ Luông, Long Điền A, Tấn Mỹ, Hòa Bình.


Tại buổi công bố, theo ủy quyền, ông Ngô Thanh Tâm -  Trưởng đoàn công bố toàn văn Kết luận thanh tra.


Phát biểu ý của địa phương, ông Trương Trung Lập - Chủ tịch UBND huyện: Đây là cuộc thanh tra tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện có liên quan đến 05 ngành và 04 xã, thị trấn đối với việc thực hiện pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, giải quyết tranh chấp đất đai và phòng, chống tham nhũng. Kết luận thanh tra đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại, thiếu sót cần khắc phục liên quan lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai và công tác tiếp dân; thực hiện các quyết định có hiệu luật pháp luật và quản lý, lưu trữ hồ sơ; công khai minh bạch hoạt động tài chính và xây dựng các tiêu chuẩn, định mức; công khai minh bạch tài sản, thu nhập; thực hiện chuẩn mực đạo đức, nghề nghiệp; chuyển đổi vị trí công tác; công tác tự kiểm tra nội bộ và báo cáo phòng, chống tham nhũng, nhất là đã chỉ ra một số nội dung chi không có trong quy định là do chưa cập nhật đầy đủ các văn bản có liên quan, do điều kiện hoàn cảnh lịch sử để lại; tuy nhiên việc chi tiêu không có biểu hiện tư túi cá nhân và Đoàn đã kiến nghị tổ chức họp rút kinh nghiệm. Là người đứng đầu địa phương, Tôi nhận trách nhiệm về những hạn chế, tồn tại, thiếu sót nêu trong kết luận thanh tra. UBND huyện sẽ chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm kết luận trong vòng 45 ngày và niêm yết công khai 15 ngày tại trụ sở đúng quy định pháp luật.


Phát biểu chỉ đạo của Phó Chánh Thanh tra tỉnh Võ Thị Siêu: UBND huyện tổ chức thực hiện kết luận thanh tra trong vòng 45 ngày và niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện trong vòng 15 ngày, kể từ ngày công bố. Báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra. Về các khoản chi không có trong quy định, số tiền 561.595.000 đồng, qua kiểm tra cho thấy được tập thể cán bộ, công chức đồng ý, thống nhất thông qua quy chế chi tiêu nội bộ; do đó, xét thấy rằng, khoản tiền này sử dụng mang tính tập thể được hưởng, không tư túi cá nhân. Về phía lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã tổ chức họp cùng các thành viên Đoàn, chỉ thu hồi số tiền 13.000.000 đồng chi khoán tiền điện thoại di động cho cá nhân (Phó Chủ tịch HĐND và Phó Chủ tịch UBND huyện) không thuộc đối tượng được UBND tỉnh quy định, vì vậy phải nộp vào ngân sách huyện. Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo tổ chức họp rút kinh nghiệm đối với những hạn chế, tồn tại, thiếu sót qua thanh tra, nhất là trách nhiệm đối với các khoản chi không có trong quy định. Thanh tra huyện nghiên cứu, tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện đầy đủ kết luận thanh tra, đặc biệt là về sau không mắc phải các thiếu sót qua thanh tra./.

 

Trương Thị Hồng Thắm

Liên Kết Website

1

Ông: Võ Thanh Tráng

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0913.708.250

Email: vttrang@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Ông: Võ Thanh Tráng

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0913.708.250

Email: vttrang@angiang.gov.vn