Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
Đường dây nóng

TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

25/01/2017

 

* PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ ĐƯỢC TIẾP NHẬN THEO MỘT TRONG CÁC CÁCH THỨC SAU

 

   1. GỬI QUA HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN HOẶC HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA DOANH NGHIỆP TẠI ĐỊA CHỈ:

         https://nguoidan.chinhphu.vn hoặc https//doanhnghiệp.chinhphu.vn 

 

   2. PHẢN ÁNH TRỰC TIẾP HOẶC THÔNG QUA THƯ ĐIỆN TỬ, ĐIỆN THOẠI ĐẾN:

       * THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN GIẢI QUYẾT TTHC

            - Ông: Võ Thanh Tráng - Chánh Thanh tra tỉnh.
               + ĐT: 02963. 856 461

               + DĐ: 0913 708 250

               + Email:  vttrang@angiang.gov.vn

 

            - Ông Huỳnh Thanh Quang, Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh  
               + ĐT: 02963. 953 760

               + DĐ: 0918 584 569

               + Email:  htquang@angiang.gov.vn

 

       * PHÒNG KIỂM SOÁT TTHC - VĂN PHÒNG UBND TỈNH

            + ĐT: 02963 957 006
            + Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 

       * THƯỜNG TRỰC TỔ KIỂM TRA CÔNG VỤ TỈNH - SỞ NỘI VỤ

            + ĐT: 02963 957 049  -  01678 427 427
            + Email:  kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị.

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Liên Kết Website

1

Ông: Võ Thanh Tráng

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0913.708.250

Email: vttrang@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Ông: Võ Thanh Tráng

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0913.708.250

Email: vttrang@angiang.gov.vn