Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
Skip portlet Portlet Menu
 Thanh tra tỉnh phối hợp Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang giám sát công tác tiếp dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tại TP Long Xuyên và huyện Phú Tân năm 2017 (03/11/2017)
Thực hiện Kế hoạch số 151/KH-MTTQ-BTT ngày 05/9/2017 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang về việc giám sát công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2017 đối với 02 địa phương là thành phố Long Xuyên và huyện Phú Tân.
 Thanh tra tỉnh phối hợp Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh An Giang hướng dẫn nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động giám sát của Ban thanh tra nhân dân năm 2017 (02/11/2017)
Thực hiện Văn bản số 863/MTTQ-BTT ngày 09/10/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh An Giang về việc mời báo cáo viên tham dự Hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động giám sát của Ban thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng xã, phường, thị trấn
 Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 9 tháng năm 2017 trên địa bàn tỉnh An Giang (21/09/2017)
Bám sát chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và Ban Thường vụ Tinh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; tích cực, quan tâm trong tiếp dân, đối thoại với người khiếu nại, qua đó đạt được nhiều kết qủa tích cực, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân, nâng cao hiệu lực, hiệu qủa quản lý nhà nước
 Thanh tra tỉnh An Giang tổng kết 03 năm thi hành Luật Tiếp công dân (từ ngày 01/7/2014 đến 01/7/2017) (18/09/2017)
Từ khi Luật Tiếp công dân có hiệu lực, Thanh tra tỉnh đã triển khai, quán triệt và thực hiện tiếp công dân đúng theo quy định, Chánh Thanh tra tỉnh tổ chức tiếp dân định kỳ và tiếp dân đột xuất khi có yêu cầu.
 Một số kết quả đạt được trong việc rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài (13/06/2017)
Trước tình hình khiếu nại kéo dài không giảm, các hộ thường xuyên gây áp lực tại các cơ quan Trung ương, ngày 17/9/2014 Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2188/QĐ-TTCP thành lập Đoàn Công tác liên ngành kiểm tra, rà soát giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh An Giang.
 Tình hình thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2017 của tỉnh An Giang (31/05/2017)
Trong 6 tháng đầu năm 2017, công tác tiếp công dân tại các ngành, các cấp được tăng cường; với chủ trương không để phát sinh điểm nóng khiếu nại, đơn thẩm quyền được các cơ quan chuyên môn tham mưu giải quyết kịp thời, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
 Thẩm quyền và trách nhiệm của Tổng Thanh tra Chính phủ trong việc giải quyết khiếu nại (23/05/2017)
Luật Khiếu nại năm 2011 không quy định cụ thể nhưng về nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết khiếu nại theo quy định của Luật được thực hiện như sau:
 Phó Thủ tướng Chính phủ họp giải quyết một số vụ khiếu nại đeo bám, kéo dài (25/10/2016)
Ngày 31 tháng 7 năm 2016, tại Văn phòng Chính phủ (thành phố Hồ Chí Minh), Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì cuộc họp (có sự tham dự của Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Ban Tiếp Công dân Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) giải quyết một số vụ việc khiếu nại của công dân tỉnh An Giang thường xuyên đeo bám, kéo dài tại các cơ quan Trung ương ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
 Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh An Giang qua một năm nhìn lại, những bài học kinh nghiệm (25/10/2016)
Ngày 24/8/2016, UBND tỉnh An Giang ký Báo cáo 454/BC-UBND gửi Thanh tra Chính phủ báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV. Báo cáo đã đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế cũng như những bài học kinh nghiệm trong công tác này.

Trang đầu Trang kế1Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Về đầu trang