Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
Skip portlet Portlet Menu
 Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 9 tháng năm 2018 trên địa bàn tỉnh (09/10/2018)
Trong kỳ, toàn tỉnh đã tổ chức tiếp công dân 5.704 lượt người, giảm 14,9% so với cùng kỳ năm trước (giảm 1.003 lượt), nội dung tiếp công dân chủ yếu là về chính sách bồi thường, hỗ trợ thuộc các dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh: Dự án đầu tư xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Hậu, dự án Kè Bình Đức, Kè Mỹ Bình (thành phố Long Xuyên); dự án cải tạo và mở rộng chùa Phật lớn (huyện Tịnh Biên), dự án đầu tư xây dựng cầu Tân An - ĐT.952, Cầu Châu Đốc (thị xã Tân Châu); tranh chấp đất đai trong nhân dân; khiếu nại, tố cáo liên quan đến một số lĩnh vực chuyên ngành; các kiến nghị, phản ánh về chính sách lao động, chính sách khen thưởng, chính sách người có công ...
 Kết quả bước đầu trong nỗ lực giải quyết các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài của Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú (27/09/2018)
Trong những năm qua, Châu Phú là địa bàn có nhiều vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài và thường xuyên có nhiều người dân đeo bám tại các cơ quan Trung ương, nhà riêng của các vị lãnh đạo tại Hà Nội để khiếu nại và tạo áp lực để được xem xét giải quyết lại.
 Thực hiện Chương trình phối hợp trong hoạt động giám sát của Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang đối với công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2018 (17/08/2018)
Giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân là trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (viết tắt là MTTQ) Việt Nam theo quy định của pháp luật khiếu nại, tố cáo. Hoạt động giám sát mục đích là để theo dõi, xem xét, đánh giá kết quả thực hiện pháp luật về tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhằm kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở.
 Công bố kết luận thanh tra thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Châu Thành đối với việc thực hiện pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai (20/07/2018)
Ngày 13/7/2018 tại UBND huyện Châu Thành, Thanh tra tỉnh tiến hành công bố Kết luận thanh tra số 07/KL-TTT ngày 04/7/2018. Thành phần tham dự gồm Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, thành viên Đoàn thanh tra, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, đại diện các cơ quan chuyên môn của huyện và UBND các xã, thị trấn được thanh tra.
 Một số kết quả đạt được trong việc giải quyết các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh (12/07/2018)
Trong 06 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh tiếp nhận 202 đơn thuộc thẩm quyền (193 đơn khiếu nại và 09 đơn tố cáo), đã giải quyết 118/193 đơn, đạt tỷ lệ 61,13%, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân, quyết định giải quyết khiếu nại của cấp huyện phát sinh tiếp khiếu ít, tỷ lệ quyết định phải sửa đổi thấp.
 Thanh tra tỉnh rà soát, tổng hợp danh sách các vụ việc phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh (03/07/2018)
Trong thời gian qua, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh An Giang có nhiều chuyển biến tích cực; các khiếu nại mới phát sinh chủ yếu tập trung vào các dự án đầu tư xây dựng đang triển khai, lượng đơn khiếu nại này đã được các cơ quan chuyên môn tham mưu giải quyết kịp thời, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân, quyết định giải quyết khiếu nại của cấp huyện phát sinh tiếp khiếu ít, tỷ lệ quyết định phải sửa đổi thấp.
 Hoạt động giám sát của Ban thanh tra nhân dân trong giải quyết khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn (02/07/2018)
Thanh tra nhân dân là một là tổ chức thanh tra của quần chúng được thành lập ở xã, phường, thị trấn (cấp xã) và ở các cơ quan hành chính sự nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh (gọi tắt là cơ quan, đơn vị) nhằm đảm bảo quyền giám sát, kiểm tra của quần chúng đối với mọi tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật ở trong phạm vi cấp xã; cơ quan, đơn vị. Theo đó, quyền giám sát về giải quyết khiếu nại, tố cáo là một trong những nội dung quan trọng đối với hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.
 Thanh tra tỉnh phối hợp Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang giám sát công tác tiếp dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tại TP Long Xuyên và huyện Phú Tân năm 2017 (03/11/2017)
Thực hiện Kế hoạch số 151/KH-MTTQ-BTT ngày 05/9/2017 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang về việc giám sát công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2017 đối với 02 địa phương là thành phố Long Xuyên và huyện Phú Tân.
 Thanh tra tỉnh phối hợp Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh An Giang hướng dẫn nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động giám sát của Ban thanh tra nhân dân năm 2017 (02/11/2017)
Thực hiện Văn bản số 863/MTTQ-BTT ngày 09/10/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh An Giang về việc mời báo cáo viên tham dự Hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động giám sát của Ban thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng xã, phường, thị trấn
 Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 9 tháng năm 2017 trên địa bàn tỉnh An Giang (21/09/2017)
Bám sát chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và Ban Thường vụ Tinh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; tích cực, quan tâm trong tiếp dân, đối thoại với người khiếu nại, qua đó đạt được nhiều kết qủa tích cực, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân, nâng cao hiệu lực, hiệu qủa quản lý nhà nước

Trang đầu Trang kế1Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Về đầu trang