Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
Skip portlet Portlet Menu
 Thanh tra tỉnh công bố Quyết định kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập tại UBND huyện Tịnh Biên (13/07/2018)
Thực hiện Quyết định số 3402/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Chương trình công tác thanh tra năm 2018 của ngành Thanh tra tỉnh và Kế hoạch thanh tra năm 2018 của Thanh tra tỉnh. Ngày 27/6/2018, Thanh tra tỉnh đã tổ chức công bố Quyết định số 93/QĐ-TTT ngày 21/6/2018 về kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập tại UBND huyện Tịnh Biên.
 Những kết quả chủ yếu công tác phòng, chống tham nhũng quý II năm 2018 (13/07/2018)
Trên cơ sở bám sát chương trình, kế hoạch năm 2018, các cấp, các ngành, các tổ chức, đơn vị đã triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong quý II năm 2018 đạt được những kết quả chủ yếu sau:
 Một số kết quả chủ yếu công tác phòng, chống tham nhũng tháng 5/2018 (01/06/2018)
Trong tháng 5, các cấp, các ngành duy trì hoạt động tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về PCTN; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Công ước Liên hiệp quốc về PCTN; quy định về kê khai minh bạch tài sản, cá nhân, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng… thông qua sinh hoạt chi bộ, cuộc họp đơn vị, hội nghị tập huấn và “Ngày pháp luật” với 126 cuộc, 2.416 lượt người tham dự (trong đó Hội Cựu chiến binh tỉnh 120 cuộc, 2.022 người; Trường Chính trị Tôn Đức Thắng 01 cuộc, 160 người; Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị 172 người và UBND huyện Châu Phú 05 cuộc, 62 người). Các cơ quan thanh tra triển khai thanh tra trách nhiệm về phòng, chống tham nhũng theo kế hoạch thanh tra năm 2018 được cấp thẩm quyền phê duyệt
 Kết quả thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017 trên địa bàn tỉnh An Giang (27/04/2018)
Thực hiện Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch, tài sản thu nhập. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Văn số 1860/UBND-NC ngày 23/10/2017 triển khai việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 trên địa bàn tỉnh.
 Một số kết quả chủ yếu công tác phòng, chống tham nhũng tháng 4/2018 (19/04/2018)
Trong kỳ, các cấp, các ngành duy trì hoạt động tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về PCTN; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Công ước Liên hiệp quốc về PCTN; quy định về kê khai minh bạch tài sản, cá nhân, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng… thông qua sinh hoạt chi bộ, cuộc họp đơn vị, hội nghị tập huấn và “Ngày pháp luật” với 78 cuộc, 2.077 lượt người tham dự (trong đó: Hội Cựu chiến binh tỉnh 71 cuộc 1.911 lượt và UBND huyện Châu Phú 07 cuộc 166 lượt).
 Thanh tra tỉnh công bố Kết luận thanh tra trách nhiệm của các Thủ trưởng đơn vị công lập trong việc chấp hành quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng (29/03/2018)
Thực hiện quy định của pháp luật thanh tra, ngày 14/3/2018, Thanh tra tỉnh đã tổ chức công bố Kết luận số 02/QĐ-TTT ngày 08/3/2018 của Thanh tra tỉnh về thanh tra trách nhiệm của các Thủ trưởng đơn vị trong việc chấp hành quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
 Những kết quả qua công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2018 (26/03/2018)
Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018, công tác phòng, chống tham nhũng quý I trong tỉnh đạt được những kết quả chủ yếu sau:
 Công tác phòng, chống tham nhũng tháng 02 năm 2018 (28/02/2018)
Trong kỳ, các cấp, các ngành duy trì hoạt động tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về PCTN; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Công ước Liên hiệp quốc về PCTN; quy định về kê khai minh bạch tài sản, cá nhân, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng… thông qua sinh hoạt chi bộ, cuộc họp đơn vị; hội nghị tập huấn và “Ngày pháp luật”, trong đó Hội Cựu chiến binh tỉnh mở 48 lớp triển khai cho 1.911 lượt cán bộ, hội viên tham dự.
 Những kết quả tích cực qua công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng năm 2017 trên địa bàn tỉnh An Giang (09/02/2018)
Thực hiện Kế hoạch số 08-KH/TU ngày 04/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, trong năm 2017, công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả chủ yếu:
 An Giang triển khai việc nắm tình hình sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Mậu Tuất năm 2018 (09/02/2018)
Ngày 25/01/2018, Thanh tra Chính phủ ban hành Văn bản số 138/TTCP.CIV về nắm tình hình, báo cáo việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Mậu Tuất năm 2018. Theo đó, việc nắm tình hình, sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết theo tinh thần Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 22/12/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 48/CT-TT ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tết năm 2018 và Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị, có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức; nghiêm cấm các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương sử dụng ngân sách, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân, không tổ chức du xuân, đi chúc tết, không tặng quà lãnh đạo, không sử dụng xe công đi lễ hội và không đi lễ hội trong giờ hành chính…".

Trang đầu Trang kế1Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Về đầu trang