Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
GIÁM SÁT, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ SAU THANH TRA
Skip portlet Portlet Menu
 Quy định về Quy trình giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra tại Thanh tra tỉnh An Giang (25/08/2017)
Trong cụ thể trách nhiệm của Tổ giám sát, công chức được giao nhiệm vụ giám sát (viết tắt là Người giám sát) và các thành viên Đoàn thanh tra trong công tác giám sát hoạt động của các Đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh, ngày 23/3/2017, Chánh Thanh tra tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 35/QĐ-TTT Quy trình giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra tại Thanh tra tỉnh; Quy trình này gồm 03 chương, 11 điều quy định về trình tự, thủ tục và nội dung giám sát hoạt động Đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập.
 UBND tỉnh An Giang triển khai rà soát các cuộc thanh tra KT-XH và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước năm 2016 tại các sở, ban, ngành theo Kế hoạch 10-KH/TU ngày 10/8/2016 của Tỉnh ủy (15/08/2017)
Ngày 30/5/2017, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 1648/QĐ-UBND thành lập Đoàn rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch 10 của Tỉnh ủy
 Giám sát hoạt động Đoàn thanh tra Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Giáo dục thường xuyên thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang (30/06/2017)
Ngày 11/5/2016, tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra tỉnh tiến hành công bố Quyết định thanh tra, Quyết định giám hoạt động của Đoàn thanh tra Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Giáo dục thường xuyên thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Tham dự công bố Quyết định có ông Trương Hữu Luyến - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Đoàn thanh tra, Tổ giám sát; ông Võ Bình Thư - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng với đại diện lãnh đạo Thanh tra, Phòng Tài chính – Kế hoạch của Sở; đại diện của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị An Giang; đại diện của Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
 Thanh tra tỉnh công bố quyết định giám sát hoạt động Đoàn thanh tra tại Tỉnh đoàn An Giang (17/05/2017)
Ngày 20/4/2017, tại UBND tại Tỉnh đoàn An Giang, Thanh tra tỉnh tiến hành công bố Quyết định thanh tra, Quyết định giám hoạt động của Đoàn thanh tra dự án đầu tư xây dựng Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh An Giang.
 Thanh tra tỉnh công bố quyết định kiểm tra tại huyện Thoại Sơn năm 2017 (20/04/2017)
Ngày 10/4/2017, tại UBND huyện Thoại Sơn, Thanh tra tỉnh tiến hành công bố Quyết định số 43/QĐ-TTT ngày 27/3/2017 của Thanh tra tỉnh về việc kiểm tra công tác tổ chức, chỉ đạo hoạt động thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra đối với Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn.
 Giám sát hoạt động Đoàn thanh tra việc tổ chức thực hiện Chưong trình xây dựng cụm, tuyến dân cư vượt lũ giai đoạn 2 trên địa bàn tỉnh An Giang tại huyện An Phú (25/10/2016)
Ngày 23/6/2016, tại UBND huyện An Phủ, Thanh tra tinh tiến hành công bố Ọuyêt định thanh tra, Quyết định giám hoạt động của Đoàn thanh tra việc tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng cụm, tuỵến dan cư vượt lũ giai đoạn 2 trên địa bàn tình An Giang
 Chỉ thị về tăng cường công tác chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra trên địa bàn tỉnh An Giang (25/10/2016)
Ngay sau khi Chỉ thị số 05/2014/CT-UBND ngày 12/6/2014 được bãi bỏ theoQuyết định số 1713/QĐ-UBND của UBND tỉnh về tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra trên địa bàn tỉnh.
 Đảm bảo thực hiện giám sát hoạt động các Đoàn thanh tra theo kế hoạch (25/10/2016)
Đảm bảo thực hiện giám sát hoạt động các Đoàn thanh tra theo kế hoạchTheo kế hoạch thanh tra năm 2016, Thanh tra tỉnh An Giang thực hiện 13 cuộc thanh tra trên toàn tỉnh về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, theo đó, Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra - Thanh tra tỉnh được Lãnh đạo giao thực hiện giám sát hoạt động của 13 Đoàn thanh tra theo quy định.
 Giám sát hoạt động Đoàn thanh tra trách nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang (25/10/2016)
Ngày 15/8/2016, tại Trường Đại học An Giang (ĐHAG), Thanh tra tỉnh tiến hành công bố Quyết định số 107/QĐ-TTT và Quyết định 108/QĐ-TTT ngày 01/8/2016 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra và giám hoạt động của Đoàn thanh tratrách nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với quản lý, sử dụng các nguồn thu dịch vụ và thu sự nghiệp khác năm 2015 tại 02 đơn vị trực thuộc.
 Công bố Quyết định giám sát hoạt động Đoàn thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (25/10/2016)
Ngày 23/8/2016, tại Sở Khoa học và Công nghệ (sở KH&CN), Thanh tra tỉnh công bố Quyết định số 105/QĐ-TTT và Quyết định số 106/QĐ-TTT ngày 01/8/2016 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra và giám sát hoạt động Đoàn thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đối với việc thực hiện pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo.

Trang đầu Trang kế1Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Về đầu trang