Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
THANH TRA
Skip portlet Portlet Menu
 Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tháng 7 năm 2018 (16/07/2018)
Tính đến hết ngày 12/7/2018, Thanh tra các Sở ngành trong tỉnh đã triển khai 40 cuộc thanh tra, kiểm tra (trong đó có 29 cuộc thanh tra thành lập đoàn và 11 cuộc thanh tra độc lập) đối với 3.086 cá nhân và 137 tổ chức trên địa bàn tỉnh. Các cuộc thanh tra được triển khai trên nhiều lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của các Sở, ngành như: Nội vụ, y tế, tài chính, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giáo dục và đào tạo, tài nguyên và môi trường, thông tin và truyền thông xây dựng, giao thông vận tải.
 Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 6 tháng đầu năm 2018 (16/07/2018)
Tính đến hết ngày 12/6/2018, Thanh tra các Sở ngành trong tỉnh đã triển khai 139 cuộc thanh tra, kiểm tra (trong đó có 70 cuộc thanh tra thành lập đoàn và 69 cuộc thanh tra độc lập) đối với 20.535 cá nhân và 285 tổ chức trên địa bàn tỉnh. Các cuộc thanh tra được triển khai trên nhiều lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của các Sở, ngành như: Tư pháp, tài chính, thông tin và truyền thông, khoa học công nghệ, xây dựng, y tế…
 Thanh tra tỉnh công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với các chính sách an sinh xã hội (06/07/2018)
Ngày 05/6/2018, tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Thanh tra tỉnh tiến hành công bố Quyết định số 80/QĐ-TTT ngày 28/5/2018 về việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với các chính sách an sinh xã hội.
 Thanh tra tỉnh công bố Quyết định thanh tra tại Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang. (01/06/2018)
Ngày 29/5/2018, Thanh tra tỉnh An Giang đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang (Đài PTTH). Tham dự buổi công bố về phía Đài PTTH, có ông Nguyễn Ngọc Nhơn - Phó Giám đốc cùng với các lãnh đạo phòng chuyên môn nghiệp vụ có liên quan; về phía Thanh tra tỉnh có ông Võ Thanh Tráng - Chánh Thanh tra tỉnh; ông Phan Thanh Dũng - Trưởng Đoàn thanh tra; Ông Nguyễn Đình Chương - Tổ trưởng tổ giám sát Đoàn thanh tra và các thành viên trong Đoàn thanh tra.
 Thanh tra tỉnh công bố Quyết định thanh tra Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa huyện An Phú (Giai đoạn 2) do Sở Y tế làm chủ đầu tư (01/06/2018)
Thực hiện Quyết định số 3402/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình công tác thanh tra năm 2018 của ngành Thanh tra tỉnh An Giang và Kế hoạch thanh tra năm 2018 của Thanh tra tỉnh. Ngày 30/5/2018, tại Hội trường Bệnh viện đa khoa huyện An Phú, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 75/QĐ-TTT ngày 16/5/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa huyện An Phú (Giai đoạn 2).
 Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tháng 5 năm 2018 (22/05/2018)
Tính đến hết ngày 11/5/2018, Thanh tra các Sở ngành trong tỉnh đã triển khai 45 cuộc thanh tra, kiểm tra (trong đó có 34 cuộc thanh tra thành lập đoàn và 11 cuộc thanh tra độc lập) đối với 3.522 cá nhân và 78 tổ chức trên địa bàn tỉnh. Các cuộc thanh tra được triển khai trên nhiều lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của các Sở, ngành như: Thông tin và truyền thông, khoa học công nghệ, xây dựng, y tế, tài nguyên và môi trường, nội vụ, tư pháp,…
 Tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra (26/04/2018)
Nhằm chuẩn bị cho việc lập hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật Thanh tra sửa đổi, ngày 28/12/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Báo cáo số 3208/BC-TTCP về tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra.
 Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tháng 04 năm 2018 (20/04/2018)
Tính đến hết ngày 11/04/2018, Thanh tra các Sở ngành trong tỉnh đã triển khai 37 cuộc thanh tra, kiểm tra (trong đó có 26 cuộc thanh tra thành lập đoàn và 11 cuộc thanh tra độc lập) đối với 2.847 cá nhân và 64 tổ chức trên địa bàn tỉnh. Các cuộc thanh tra được triển khai trên nhiều lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của các Sở, ngành như: Thông tin và truyền thông, văn hóa, thể thao và du lịch, xây dựng, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, lao động, nông nghiệp, tư pháp,…
 Kết quả thanh tra chuyên ngành Quý I năm 2018 (30/03/2018)
Trong 3 tháng đầu năm 2018, Thanh tra các sở đã thực hiện 65 cuộc thanh tra, kiểm tra với 10.052 tổ chức, cá nhân thuộc các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý.
 Thanh tra tỉnh công bố Quyết định thanh tra tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (29/03/2018)
Ngày 12/3/2018, Thanh tra tỉnh An Giang đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang. Tham dự buổi công bố về phía Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh có ông Nguyễn Minh Phong - Trưởng ban; ông Lê Hồng Anh - Phó Trưởng ban; ông Nguyễn Văn Ngại - Phó Trưởng ban cùng với các lãnh đạo phòng có liên quan; về phía Thanh tra tỉnh có ông Võ Thanh Tráng - Chánh Thanh tra tỉnh; ông Phan Thanh Dũng - Trưởng Đoàn thanh tra; Ông Nguyễn Văn Giàu - Tổ trưởng tổ giám sát Đoàn thanh tra và các thành viên trong Đoàn thanh tra.

Trang đầu Trang kế1Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Về đầu trang