Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
THANH TRA
Skip portlet Portlet Menu
 Xử lý chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2019 (03/12/2018)
Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 15/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 14/07/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang, để đảm bảo nguyên tắc “mỗi doanh nghiệp chỉ được thanh tra, kiểm tra không quá một lần trong năm, trừ trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng”, ngày 15/11/2018, Thanh tra tỉnh đã chủ trì, tổ chức buổi làm việc để xử lý chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2019. Tham dự buổi làm việc có Chánh Thanh tra tỉnh cùng với sự tham dự của đại diện 18 sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
 Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tháng 10 năm 2018 (31/10/2018)
Tính đến hết ngày 11/10/2018, Thanh tra các Sở ngành trong tỉnh đã triển khai 47 cuộc thanh tra, kiểm tra (trong đó có 36 cuộc thanh tra thành lập đoàn và 11 cuộc thanh tra độc lập) đối với 3.097 tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh. Các cuộc thanh tra được triển khai trên nhiều lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của các Sở, ngành như: Nội vụ, y tế, tài chính, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giáo dục và đào tạo, tài nguyên và môi trường, thông tin và truyền thông xây dựng, giao thông vận tải…
 Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 9 tháng đầu năm 2018 (28/09/2018)
Tính đến hết ngày 11/9/2018, Thanh tra các sở ngành trong tỉnh đã triển khai 221 cuộc thanh tra, kiểm tra (trong đó có 119 cuộc thanh tra thành lập đoàn và 102 cuộc thanh tra độc lập) đối với 27.663 cá nhân và 484 tổ chức trên địa bàn tỉnh. Các cuộc thanh tra, kiểm tra được triển khai trên nhiều lĩnh vực do các sở ngành quản lý.
 Thanh tra tỉnh An Giang công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm việc thực hiện quy định của pháp luật về hoạt động thanh tra đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân (16/08/2018)
Ngày 15/5/2018, tại UBND huyện Phú Tân, Thanh tra tỉnh tiến hành công bố Quyết định số 67/QĐ-TTT ngày 07/5/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh thanh tra trách nhiệm việc thực hiện quy định của pháp luật về hoạt động thanh tra đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân.
 Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tháng 8 năm 2018 (15/08/2018)
Tính đến hết ngày 14/8/2018, Thanh tra các Sở ngành trong tỉnh đã triển khai 36 cuộc thanh tra, kiểm tra (trong đó có 25 cuộc thanh tra thành lập đoàn và 11 cuộc thanh tra độc lập) đối với 3.284 cá nhân và 35 tổ chức trên địa bàn tỉnh. Các cuộc thanh tra được triển khai trên nhiều lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của các Sở, ngành như: Nội vụ, y tế, tài chính, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giáo dục và đào tạo, tài nguyên và môi trường, thông tin và truyền thông xây dựng, giao thông vận tải, kế hoạch đầu tư, xây dựng, văn hóa thể thao và du lịch.
 Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tháng 7 năm 2018 (16/07/2018)
Tính đến hết ngày 12/7/2018, Thanh tra các Sở ngành trong tỉnh đã triển khai 40 cuộc thanh tra, kiểm tra (trong đó có 29 cuộc thanh tra thành lập đoàn và 11 cuộc thanh tra độc lập) đối với 3.086 cá nhân và 137 tổ chức trên địa bàn tỉnh. Các cuộc thanh tra được triển khai trên nhiều lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của các Sở, ngành như: Nội vụ, y tế, tài chính, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giáo dục và đào tạo, tài nguyên và môi trường, thông tin và truyền thông xây dựng, giao thông vận tải.
 Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 6 tháng đầu năm 2018 (16/07/2018)
Tính đến hết ngày 12/6/2018, Thanh tra các Sở ngành trong tỉnh đã triển khai 139 cuộc thanh tra, kiểm tra (trong đó có 70 cuộc thanh tra thành lập đoàn và 69 cuộc thanh tra độc lập) đối với 20.535 cá nhân và 285 tổ chức trên địa bàn tỉnh. Các cuộc thanh tra được triển khai trên nhiều lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của các Sở, ngành như: Tư pháp, tài chính, thông tin và truyền thông, khoa học công nghệ, xây dựng, y tế…
 Thanh tra tỉnh công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với các chính sách an sinh xã hội (06/07/2018)
Ngày 05/6/2018, tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Thanh tra tỉnh tiến hành công bố Quyết định số 80/QĐ-TTT ngày 28/5/2018 về việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với các chính sách an sinh xã hội.
 Thanh tra tỉnh công bố Quyết định thanh tra tại Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang. (01/06/2018)
Ngày 29/5/2018, Thanh tra tỉnh An Giang đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang (Đài PTTH). Tham dự buổi công bố về phía Đài PTTH, có ông Nguyễn Ngọc Nhơn - Phó Giám đốc cùng với các lãnh đạo phòng chuyên môn nghiệp vụ có liên quan; về phía Thanh tra tỉnh có ông Võ Thanh Tráng - Chánh Thanh tra tỉnh; ông Phan Thanh Dũng - Trưởng Đoàn thanh tra; Ông Nguyễn Đình Chương - Tổ trưởng tổ giám sát Đoàn thanh tra và các thành viên trong Đoàn thanh tra.
 Thanh tra tỉnh công bố Quyết định thanh tra Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa huyện An Phú (Giai đoạn 2) do Sở Y tế làm chủ đầu tư (01/06/2018)
Thực hiện Quyết định số 3402/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình công tác thanh tra năm 2018 của ngành Thanh tra tỉnh An Giang và Kế hoạch thanh tra năm 2018 của Thanh tra tỉnh. Ngày 30/5/2018, tại Hội trường Bệnh viện đa khoa huyện An Phú, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 75/QĐ-TTT ngày 16/5/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa huyện An Phú (Giai đoạn 2).

Trang đầu Trang kế1Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Về đầu trang