Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
HOẠT ĐỘNG TOÀN NGÀNH
Skip portlet Portlet Menu
 Xét chuyển ngạch, bổ nhiệm ngạch thanh tra viên đợt 01 năm 2018 (09/10/2018)
Ngày 04/9/2018 Hội đồng xét chuyển ngạch Thanh tra đã tiến hành họp xét đối với các trường hợp đề nghị xét chuyển ngạch thanh tra viên.
 Thanh tra tỉnh sơ kết 01 năm thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU của Tỉnh ủy (17/08/2018)
Công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhầm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước thành các chính sách hợp lòng dân, không ngừng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan nhà nước trong sạch về phẩm chất đạo đức, tinh thông nghiệp vụ và tận tụy, gần gũi phục vụ tốt cho Nhân dân. Do đó, từ sau khi có Đề án số 03-ĐA/TU của Tỉnh ủy Đảng ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan Thanh tra tỉnh luôn quan tâm tổ chức thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Đề án.
 Kiểm tra việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2018 (03/08/2018)
Ngày 01 tháng 8 năm 2018 Chánh Thanh tra tỉnh An Giang đã ban hành kế hoạch kiểm tra việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác ngành Thanh tra năm 2018.
 Thanh tra tỉnh thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2018 Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh An Giang (11/05/2018)
Thực hiện Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 20/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện năm 2018 Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020, ngày 27/4/2018, Thanh tra tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch số 22/KH-TTT với các nội dung cụ thể sau:
 Công chức Thanh tra tỉnh sinh hoạt “Ngày pháp luật” kỳ 01/2018 (17/04/2018)
Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-TTT ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Thanh tra tỉnh về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018, sáng ngày 13 tháng 4 năm 2018, Văn phòng Thanh tra tỉnh đã tổ chức buổi sinh hoạt “Ngày pháp luật” kỳ thứ nhất.
 Xét chuyển ngạch Thanh tra viên (đợt 1) năm 2018 (16/04/2018)
Ngày 06/3/2018, Hội đồng xét chuyển ngạch Thanh tra viên của tỉnh gồm: ông Vương Bình Thạnh, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng; ông Ngô Hồng Yến, Giám Đốc Sở Nội vụ- Phó Chủ tịch Hội đồng; ông Võ Thanh Tráng, Chánh Thanh tra- Uỷ viên thường trực; ông Cao Thanh Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp - Uỷ viên; ông Nguyễn Quốc Tế- Phó Trưởng phòng Tổng hợp thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Uỷ viên.
 Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” cho công chức ngành Thanh tra (16/04/2018)
Theo Thông tư số 01/2017/TT-TTCP ngày 10/4/2017 của Thanh tra Chính Phủ về xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" cho công chức và người lao động trong toàn ngành Thanh tra.
 Thanh tra tỉnh phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2018 (26/03/2018)
Thực hiện Kế hoạch số 51-KH/BDVTU ngày 06/02/2018 của Ban Dân vận Tỉnh uỷ về phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” năm 2018, Thanh tra tỉnh xây dựng Kế hoạch số 11/KH-TTT ngày 23/02/2018 về phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2018.
 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật (12/03/2018)
Ngày 05 tháng 3 năm 2018 Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 17/KH-TTT về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018.
 Kế hoạch Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. (12/03/2018)
Ngày 05/3/2018, Thanh tra tỉnh An Giang ban hành kế hoạch số 15/KH-TTT triển khai thực hiện Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 05/02/2018 của UBND tỉnh về Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Trang đầu Trang kế1Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Về đầu trang