Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT
Skip portlet Portlet Menu
 Quy chế ứng trước vốn tạo quỹ đất đối với các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh An Giang (20/04/2018)
Ngày 02 tháng 4 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 716/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế ứng trước vốn tạo quỹ đất đối với các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh, dùng để thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất đối với các dự án thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn của địa phương, phù hợp với quy hoạch kế hoạch sử dụng đất hàng năm được cấp thẩm quyền phê duyệt trên địa bàn tỉnh và các dự án đầu tư cấp bách cần phải triển khai để khắc phục sự cố môi trường, thiên tai theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
 Xây dựng hệ thống dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo (19/04/2018)
Ngày 09/4/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 50/2018/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ.
 Quy định về phụ cấp trách nhiệm đối với kế toán trưởng cơ quan Nhà nước (19/04/2018)
Ngày 27/3/2018, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 04/2018/TT-BNV hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước
 An Giang ban hành Quy định về mức bồi thường cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang (17/04/2018)
UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 Quy định về mức bồi thường cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang
 An Giang ban hành Quy định mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh An Giang (16/04/2018)
UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 Quy định mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh An Giang.
 Điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng Bảo hiểm xã hội năm 2018 (30/03/2018)
Ngày 15/02/2018, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 32/2017/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH); được áp dụng kể từ ngày 01/01/2018. Theo đó, được điều chỉnh theo công thức: Tiền lương tháng đóng BHXH sau điều chỉnh của từng năm = Tổng tiền lương tháng đóng BHXH của từng năm X Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương ứng. Công thức này áp dụng đối với trường hợp:
 UBND tỉnh An Giang ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo (29/03/2018)
Ngày 09/02/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND quy định Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh An Giang.
 Ủy ban nhân tỉnh An Giang triển khai thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ (01/03/2018)
Ủy ban nhân tỉnh An Giang triển khai thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ
 Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang triển khai thực hiện Thông tư số 06/2017/TTBKHĐT ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (01/03/2018)
Ngày 08 tháng 02 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Công văn số 192/UBND-KTTH gửi các sở, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu theo định kỳ hàng năm trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ (http://muasamcong.mpi.gov.vn) để phục vụ việc theo dõi, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu theo quy định tại Khoản 4 và Khoản 6 Điều 81 Luật đấu thầu.

Trang đầu Trang kế1Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Về đầu trang