Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT
Skip portlet Portlet Menu
 Quy chế về tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang (31/10/2018)
Ngày 19/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 22/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) về tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn (cấp xã) trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:
 Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang (19/10/2018)
Ngày 09/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang (UBND) ban hành Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.
 Quy định việc xét xử vụ án hình sự có người tham gia tố tụng dưới 18 tuổi. (19/10/2018)
Ngày 21/9/2018, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư số 02/2018/TT-TANDTC Quy định chi tiết việc xét xử vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi thuộc thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2018.
 Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang (18/10/2018)
Ngày 28/9/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang (UBND) ban hành Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang.
 Bãi bỏ một phần hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng. (18/10/2018)
Ngày 30/8/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 82/2018/TT-BTC bãi bỏ nội dung ví dụ 37 quy định tại điểm a4 Khoản 10 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2018.
 Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trên địa bàn tỉnh An Giang (09/10/2018)
Vào ngày 26/9/2018, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trên địa bàn tỉnh An Giang. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 08/10/2018.
 Hướng dẫn, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. (09/10/2018)
Ngày 24/9/2018, Ban Tổ chức TW Đảng ban hành Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức, cá nhân, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. (26/09/2018)
Ngày 31/8/2018, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2018.
 Hướng dẫn về việc xác định chi phí thiết kế công trình có quy mô nhỏ và tỷ lệ phân chia chi phí quản lý dự án giữa chủ đầu tư và ban quản lý dự án của UBND tỉnh An Giang (27/08/2018)
Theo Công văn số 911/UBND-KTTH ngày 23 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh An Giang quy định việc xác định chi phí thiết kế công trình có quy mô nhỏ và tỷ lệ phân chia chi phí quản lý dự án giữa chủ đầu tư và ban quản lý dự án như sau:
 Bộ Tài chính quy định chi phí thực tế để in, sao, chụp, gửi thông tin (27/08/2018)
Ngày 14 tháng 5 năm 2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 46/2018/TT-BTC Quy dịnh chi tiết chi phí thực tế để in, sao, chụp, gửi thông tin theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Luật Tiếp cận thông tin.

Trang đầu Trang kế1Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Về đầu trang