Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT
Skip portlet Portlet Menu
 Thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức (30/07/2020)
Ngày 21/7/2020, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 3/2020/TT-BNV quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức.
 Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước (17/07/2020)
Ngày 25/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 893/QĐ-TTg phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước.
 An Giang ban hành Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang (17/07/2020)
Ngày 29/5/2020, UBND tỉnh An Giang ký Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang
 An Giang ban hành quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang (13/07/2020)
Ngày 02/7/2020, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.
 Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (17/06/2020)
Ngày 05/6/2020, Thủ tướng ban hành Quyết định 774/QĐ-TTg ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, cụ thể:
 Quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức (08/06/2020)
Ngày 01/6/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2020/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức.
 Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công (29/04/2020)
Thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước. Ngày 17/4/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 29/2020/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.
 Thủ tướng Chính phủ ban hành nghị định mới về lựa chọn nhà đầu tư (09/04/2020)
Ngày 28/2/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 25/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thay thế Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ với nhiều điểm mới về ưu đãi trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP; trách nhiệm đăng tải thông tin về đấu thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; về điều kiện xác định dự án đầu tư có sử dụng đất; về danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất; về chuẩn bị, nộp và đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư; về công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; về việc tổ chức quản lý, thực hiện dự án của nhà đầu tư; việc đàm phán, hoàn thiện hợp đồng; về xử lý tình huống trong lựa chọn nhà đầu tư; về quy định chuyển tiếp.
 Quy định mới về sử dụng biểu mẫu trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước (30/03/2020)
Ngày 10/3/2020, Bộ Công an ban hành Thông tư số 24/2020/TT-BCA ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước
 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (30/03/2020)
Ngày 28/2/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 26/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2018.

Trang đầu Trang kế1Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Về đầu trang