Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Khiếu nại, tố cáo
Thanh tra tỉnh rà soát, tổng hợp danh sách các vụ việc phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh
03/07/2018

Trong thời gian qua, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh An Giang có nhiều chuyển biến tích cực; các khiếu nại mới phát sinh chủ yếu tập trung vào các dự án đầu tư xây dựng đang triển khai, lượng đơn khiếu nại này đã được các cơ quan chuyên môn tham mưu giải quyết kịp thời, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân, quyết định giải quyết khiếu nại của cấp huyện phát sinh tiếp khiếu ít, tỷ lệ quyết định phải sửa đổi thấp.


Quá trình giải quyết có sự chỉ đạo tập trung thống nhất của cấp ủy đảng, chính quyền; bên cạnh việc áp dụng các quy định pháp luật, Tỉnh đã rà soát, vận dụng các chính sách an sinh xã hội có lợi nhất để công dân đồng tình chấm dứt khiếu nại (vụ việc mới và kể cả vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài); vai trò và trách nhiệm của tổ chức Đảng và các đoàn thể quần chúng tham gia công tác này ngày càng được phát huy.


Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng còn nhiều hộ dân có mặt thường xuyên tại các cơ quan Trung ương, nhà riêng của các vị lãnh đạo để khiếu nại và tạo áp lực để được xem xét giải quyết lại (hầu hết đây là các vụ việc đã được Thủ tướng Chính phủ và Bộ ngành Trung ương rà soát và có kết luận), đã làm cho An Giang là một trong những địa phương “điểm nóng” về khiếu nại phức tạp, kéo dài.


Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 582/UBND-TD ngày 04/6/2018 về việc tăng cường tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; ngày 18/6/2018 Thanh tra tỉnh đã đã ban hành Công văn số 262/TTT-KNC đề nghị Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp báo cáo các vụ việc phức tạp, kéo dài trên địa bàn (hoặc lĩnh vực) quản lý của mình để Thanh tra tỉnh tổng hợp, đối chiếu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.


Về tiêu chí xác định vụ việc phức tạp, kéo dài là các vụ việc khiếu nại, tố cáo đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết, Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng đã kết luận; vụ việc đã được giải quyết lần đầu, lần hai nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu nại, tố cáo; những vụ việc mà người khiếu nại, tố cáo có hành vi quá khích, gây rối hoặc có hành vi vi phạm khác ảnh hưởng đến an ninh, trật tự; các vụ việc khiếu nại, tố cáo bị kẽ xấu lợi dụng kích động công dân đi khiếu nại, tố cáo có hành vi làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.


Đây là cơ sở để Thanh tra tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xác định lộ trình, thời gian giải quyết từng vụ việc trên cơ sở chính sách, pháp luật, phù hợp với thực tiễn, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, hạn chế công dân khiếu kiện dài ngày ở các cơ quan Trung ương, nhất là vào thời điểm diễn ra các sự kiện quan trọng của đất nước.

Nguồn: Huỳnh Thanh Quang (TP. Thanh tra Khiếu nại - Tố cáo)
Trang đầu Trang kế12Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Về đầu trang