Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Giám sát, kiểm tra và xử lý sau Thanh tra
Quy định nội dung và mức chi hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh và Tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh
29/03/2018

Ngày 29/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 99/2017/QĐ-UBND quy định nội dung và mức chi hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh và Tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh.


Theo đó, Chi kiêm nhiệm hàng tháng cho Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh và Tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thành viên Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh: 300.000 đồng/người/tháng; Tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh: 200.000 đồng/người/tháng.
Chi công tác phí điều tra, khảo sát giá đất tại hiện trường để xây dựng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất và thẩm định giá đất: Thực hiện theo quy định về chế độ công tác phí hiện hành.


Ngoài ra, đối với các khoản chi đã có định mức, tiêu chuẩn, đơn giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định như: Chi làm thêm giờ, chi nước uống, xăng xe phục vụ cho công tác thẩm định giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh thì thực hiện theo chế độ hiện hành; đối với những nội dung chi phục vụ cho công tác thẩm định giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh chưa có quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn, chế độ, định mức chi cụ thể như: Văn phòng phẩm, in ấn tài liệu, thuê xe,… khi có nghiệp vụ phát sinh thực tế thì thanh toán theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp, hợp lệ theo quy định.


Kinh phí phục vụ cho hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh và Tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh do ngân sách nhà nước đảm bảo, được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Sở Tài chính và sử dụng theo quy định của pháp luật.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2018.

 

Nguồn:
Trang đầu Trang kế12Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Về đầu trang