Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Giám sát, kiểm tra và xử lý sau Thanh tra
Tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về thanh tra trên địa bàn tỉnh
30/03/2018

Ngày 14/11/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3402/QĐ-UB phê duyệt chương trình công tác năm 2018 của ngành Thanh tra tỉnh An Giang và kế hoạch thanh tra năm 2018 của Thanh tra tỉnh; theo đó, xác định trong năm 2018 sẽ tiến hành thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về thanh tra đối với Giám đốc sở, Chủ tịch UBND cấp huyện nhằm nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động thanh tra.


Thực hiện kế hoạch thanh tra được UBND tỉnh phê duyệt, tháng 3/2018 Thanh tra tỉnh tiến hành công bố Quyết định số 21/QĐ-TTT ngày 23/02/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về thanh tra đối với Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông An Giang. và triển khai thanh tra trực tiếp tại đơn vị.


Qua thanh tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh ngay những sai sót trong quá trình tổ chức, chỉ đạo điều hành hoạt động thanh tra, thực hiện tác nghiệp theo đúng quy định pháp luật về trình tự, thủ tục xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm; về trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; thúc đẩy công tác giám sát hoạt động các Đoàn thanh tra thực chất hơn, nâng cao thực hiện chuẩn mực về phẩm chất, đạo đức của công chức thanh tra và năng lực thanh tra của thành viên đoàn thanh tra; khắc phục những yếu kém, tồn tại trong công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị, kết luận thanh tra, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị các cơ quan thẩm quyền tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong hoạt động thanh tra, nhất là hoạt động thanh tra chuyên ngành của cơ quan thanh tra nhà nước, các cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành.


Trong thời gian tới, ngành Thanh tra tỉnh An Giang thường xuyên tiến hành các cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về thanh tra trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao trách nhiệm thực hiện các quy định pháp luật về tổ chức, chỉ đạo hoạt động thanh tra, xử lý kiến nghị thanh tra, thực hiện kết luận thanh tra đối với Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thanh tra./.

 

Nguồn: Khưu Thị Bích (Phòng GS, KT&XLSTT)
Trang đầu Trang kế12Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Về đầu trang