Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Khiếu nại, tố cáo
Công bố kết luận thanh tra thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Châu Thành đối với việc thực hiện pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai
20/07/2018

Thực hiện Quyết định số 39/QĐ-TTT ngày 02/4/2018 của Thanh tra tỉnh về việc thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Châu Thành đối với việc thực hiện pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai, thời kỳ thanh tra từ năm 2015 đến năm 2017.


Từ ngày 09/4/2018 đến 13/6/2018, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại 11 đơn vị gồm: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các xã An Hòa, Cần Đăng, Hòa Bình Thạnh, Tân Phú, Vĩnh An, Vĩnh Nhuận và thị trấn An Châu.

 


Ngày 13/7/2018 tại UBND huyện Châu Thành, Thanh tra tỉnh tiến hành công bố Kết luận thanh tra số 07/KL-TTT ngày 04/7/2018. Thành phần tham dự gồm Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, thành viên Đoàn thanh tra, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, đại diện các cơ quan chuyên môn của huyện và UBND các xã, thị trấn được thanh tra.


Kết luận thanh tra đã nêu rõ những nội dung huyện làm được cần tiếp tục phát huy, nhưng bên cạnh đó cũng còn nhiều hạn chế, cụ thể đề nghị Chủ tịch UBND huyện lưu ý một số vần đề trọng tâm cần làm tốt hơn trong thời gian tới như sau:


- Về trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai; nhất là Chủ tịch UBND thị trấn An Châu.


- Thực hiện đúng quy định chế độ chi hỗ trợ tiền tiếp công dân cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư.


- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo rút kinh nghiệm trong việc giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền, tham mưu Chủ tịch UBND huyện giải quyết phải đúng trình tự, thủ tục theo quy định tại Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; quán triệt và hướng dẫn Hiệu trưởng các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo.


- Qua các nội dung kết luận thanh tra, đề nghị các đơn vị còn lại chưa được thanh tra cần quan tâm tự kiểm tra ở đơn vị mình để cùng huyện thực hiện tốt hơn công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai.


Chủ tịch UBND huyện Châu Thành thống nhất, tiếp thu nội dung kết luận thanh tra; yêu cầu các đơn vị được thanh tra khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót mà kết luận thanh tra đã nêu. Đối với các đơn vị chưa được thanh tra, UBND huyện sẽ có văn bản chỉ đạo chung để thực hiện cho tốt công tác tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai của đơn vị mình.


Chủ tịch UBND huyện nghiêm túc tổ chức thực hiện kết luận thanh tra, sẽ phân công cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện từng nội dung theo kết luận thanh tra và có báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra về UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh theo đúng quy định.

 

Nguồn: Ngô Tuấn Linh (Phòng TT. Khiếu nại, tố cáo)
Trang đầu Trang kế12Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Về đầu trang