Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Khiếu nại, tố cáo
Một số kết quả đạt được trong việc giải quyết các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh
12/07/2018

Trong 06 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh tiếp nhận 202 đơn thuộc thẩm quyền (193 đơn khiếu nại và 09 đơn tố cáo), đã giải quyết 118/193 đơn, đạt tỷ lệ 61,13%, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân, quyết định giải quyết khiếu nại của cấp huyện phát sinh tiếp khiếu ít, tỷ lệ quyết định phải sửa đổi thấp.


Mặc dù vậy, vẫn còn khoảng 05 - 15 hộ dân có mặt thường xuyên tại các cơ quan Trung ương, nhà riêng của các vị lãnh đạo tại Hà Nội để khiếu nại và tạo áp lực để được xem xét giải quyết lại.


Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo được thành lập theo Quyết định số 191-QĐ/TU ngày 28/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp trên địa bàn tỉnh;  UBND tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các Bộ ngành Trung ương, Ban Tiếp công dân Trung ương và Cục 3 - Thanh tra Chính phủ tổ chức việc rà soát, vận dụng các chính sách xã hội để công dân hợp tác và đi đến chấm dứt khiếu nại. Kết quả đã có 25 hộ thống nhất và cam kết chấm dứt khiếu nại với chính sách giải quyết tổng số tiền 12.472.956.270 đồng và 25 nền nhà; chủ yếu tập trung tại Long Xuyên (15 hộ), Châu Phú (07 hộ) còn lại là Châu Đốc (01 hộ), Tân Châu (01 hộ) và Châu Thành (01 hộ).


Đây là những vụ việc phức tạp, đeo bám, kéo dài 10 - 30 năm có liên quan đến sự bất cập của các quy định pháp luật qua các thời kỳ để giải quyết chính sách cải tạo nông nghiệp, việc trưng dụng đất trước khi có Luật Đất đai, các chính sách bồi thường khi thu hồi đất qua từng thời kỳ khác nhau cũng như quan điểm giải quyết tranh chấp đất đai trước đây ...


Bên cạnh đó, y thức chấp hành pháp luật và sự hiểu biết pháp luật của một bộ phận người khiếu nại còn hạn chế, từ đó một số trường hợp mặc dù đã được giải quyết có lý, có tình nhưng vẫn không chấp nhận, cố ý khiếu nại kéo dài. Mặt khác, pháp luật về khiếu nại, tố cáo hiện tại chưa có quy định cụ thể về "điểm dừng" trong giải quyết những vụ việc này để nhằm có giải pháp làm ổn định tình hình, hạn chế khiếu nại kéo dài như hiện tại. Vì thực tế, hầu hết các vụ việc khiếu nại kéo dài tại các cơ quan Trung ương đều được các Đoàn, Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương kiểm tra, rà soát nhiều lần và đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý với nội dung giải quyết của Tỉnh, địa phương đã vận dụng nhiều giải pháp và các chính sách hỗ trợ theo hướng có lợi nhất cho người dân, hợp tình lý nhưng các hộ này vẫn cố tình đeo bám tại các cơ quan Trung ương.


Trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các địa phương, sở ngành rà soát các vụ khiếu nại phức tạp, kéo dài còn lại; chỉ đạo Thủ trưởng các Sở, ban ngành tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thị, thành phố phải trực tiếp kiểm tra, đôn đốc và giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của cơ quan mình. Đồng thời phải các địa phương phải chủ động, linh hoạt hơn trong việc tìm giải pháp thực hiện hoặc đề xuất chính sách hỗ trợ để cùng với các cơ quan cấp tỉnh nhằm giải quyết hiệu quả các khiếu nại phức tạp, kéo dài với tinh thần "xong việc chứ không hết thẩm quyền", không làm “dắt dây, giũ rối" đồng thời bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Nguồn: Huỳnh Thanh Quang (TP. Thanh tra Khiếu nại - Tố cáo)
Trang đầu Trang kế12Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Về đầu trang