Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Khiếu nại, tố cáo
Kết quả bước đầu trong nỗ lực giải quyết các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài của Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú
27/09/2018

Trong những năm qua, Châu Phú là địa bàn có nhiều vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài và thường xuyên có nhiều người dân đeo bám tại các cơ quan Trung ương, nhà riêng của các vị lãnh đạo tại Hà Nội để khiếu nại và tạo áp lực để được xem xét giải quyết lại.


 Đây là những vụ việc kéo dài 10 - 20 năm có liên quan đến sự bất cập của các quy định pháp luật khi thực hiện các chính sách bồi thường khi thu hồi đất qua từng thời kỳ khác nhau thuộc các dự án như: Khu công nghiệp Bình Long, Khu dân cư Nam Cái Dầu, Cụm dân cư Bình Chánh, Khu thương mại Thạnh Mỹ Tây …


Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 191, của Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương, sở ngành rà soát các vụ khiếu nại phức tạp, kéo dài còn lại; chỉ đạo Thủ trưởng các Sở, ban ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố phải trực tiếp kiểm tra, đôn đốc và giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của cơ quan mình. Đồng thời các địa phương phải chủ động, linh hoạt hơn trong việc tìm giải pháp thực hiện hoặc đề xuất chính sách hỗ trợ để cùng với các cơ quan cấp tỉnh nhằm giải quyết hiệu quả các khiếu nại phức tạp, kéo dài với tinh thần "xong việc chứ không hết thẩm quyền", không làm “dắt dây, giũ rối" đồng thời bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.


Qua rà soát, các vụ việc khiếu nại của công dân đã được xem xét giải quyết đúng các quy định của pháp luật thời điểm, đúng theo kết luận của các cơ quan Trung ương; tuy nhiên xét hoàn cảnh cụ thể của từng hộ sau giải tỏa có cuộc sống khó khăn, Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú vận dụng chính sách an sinh xã hội xin ý kiến và được Tỉnh đồng ý giải quyết chấm dứt khiếu nại được 03 vụ, đang tiếp tục thực hiện 04 vụ; từ đó giảm bớt tình trạng công dân đeo bám tại Hà Nội và trụ sở các cơ quan của Tỉnh nhất là các kỳ diễn ra những sự kiện quan trọng.


Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục phối hợp với các ban ngành tỉnh tiếp tục rà soát và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các vụ việc còn lại,/.

 

Nguồn: Huỳnh Thanh Quang (Trưởng phòng TT.KNTC)
Trang đầu Trang kế12Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Về đầu trang