Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Hoạt động toàn ngành
Thanh tra tỉnh thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2018 Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh An Giang
11/05/2018

Thực hiện Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 20/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện năm 2018 Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020, ngày 27/4/2018, Thanh tra tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch số 22/KH-TTT với các nội dung cụ thể sau:


Công khai thông tin đường dây nóng và hộp thư góp ý tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính.


Công khai các thủ tục hành chính, minh bạch các chủ trương, chính sách để người dân, doanh nghiệp chỉ phải thực hiện như đã được niêm yết,

công khai; đặc biệt là thủ tục về các lĩnh vực như: đất đai, đấu thầu, thanh tra và tòa án...


Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức về thái độ, trình độ, nhận thức và kỹ năng để đáp ứng nhu cầu công việc trong hướng dẫn, xử lý hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp.


Có cơ chế kiểm tra, giám sát các bộ phận liên quan đến việc giải quyết các thủ tục cho người dân, doanh nghiệp và có các quy định thưởng, phạt công khai, nghiêm khắc đối với những trường hợp lợi dụng vị trí làm việc gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.


Xử lý nghiêm những cá nhân, cơ quan, đơn vị và địa phương tùy tiện đặt ra các quy định trái pháp luật, không đúng với thẩm quyền. Kiên quyết xử lý những hành vi kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ, gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với người dân và doanh nghiệp.


Thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng.


Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, đặc biệt là cơ quan Thuế thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2018 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3402/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Quyết định số 3838/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 về Danh mục kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh.


Rà soát lại các hoạt động thanh tra, kiểm tra tránh chồng chéo, trùng lặp và tuân theo pháp luật về thanh tra. Đồng thời, đảm bảo thời gian thanh tra, kiểm tra Thuế ở mức tối thiểu và doanh nghiệp chỉ tiếp 01 (một) đoàn thanh tra, kiểm tra trong năm; trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm rõ ràng.


Phát hiện và kiên quyết xử lý triệt để những hành vi kéo dài thời gian, gây phiền hà, nhũng nhiễu, có thái độ cửa quyền với người dân và doanh nghiệp.


Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo tố cáo của công dân có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp được xem xét giải quyết kịp thời, chính xác, khách quan, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và thời hạn theo quy định pháp luật; bảo đảm an toàn cho người tố cáo; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị tố cáo trong quá trình giải quyết tố cáo.


Thiết lập chuyên mục Hỏi - Đáp, chuyên mục Hộp thư góp ý, chuyên mục Tiếp nhận tin báo liên quan đến tham nhũng trên Cổng thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh và có thông báo công khai đến các doanh nghiệp trong tỉnh; đảm bảo sau khi tiếp nhận thông tin thì có giải đáp, kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết.


Việc xây dựng kế hoạch thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của Thanh tra tỉnh nhằm kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập trong thời gian qua nhằm cải thiện chỉ số PCI của tỉnh năm 2018 và các năm tiếp theo. Triển khai có hiệu quả các giải pháp góp phần tạo những chuyển biến tích cực về môi trường kinh doanh và cải thiện điểm số của 10 chỉ số thành phần PCI, đặc biệt là 02 chỉ số bị giảm điểm năm 2017.

 

Nguồn: Nguyễn Thành Nguyên (Phòng Thanh tra Kinh tế)
  • Tin liên quan:
Trang đầu Trang kế12345Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Về đầu trang