Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Hoạt động toàn ngành
Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua năm 2017 của Thanh tra tỉnh An Giang
19/10/2017

 Ngay từ đầu năm cho đến nay, Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra đã triển khai, tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong năm. Đã thực hiện giám sát hoàn thành 07/07 cuộc (100% ) thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2017 được cấp thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo công tác theo dõi, giám sát việc chấp hành pháp luật, tuân thủ chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra và ý thức kỷ luật của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn Thanh tra theo quy định của pháp luật, quy trình giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra do Thanh tra tỉnh ban hành. Không xảy ra vi phạm chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra và ý thức kỷ luật của Đoàn thanh tra trong quá trình giám sát.


Công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra (KLTT), đã thực hiện hoàn thành 06/08 KLTT của Thanh tra tỉnh (07 KLTT ban hành năm 2017 và 01 KLTT năm 2016). Qua đó đã thu hồi nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh là 156,64 triệu đồng và thực hiện hoàn thành đối với các kiến nghị khác theo kết luận thanh tra.


Song song với hoạt động giám sát, theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra, đã triển khai thực hiện kiểm tra công tác tổ chức, chỉ đạo hoạt động thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra tại 02 đơn vị là UBND huyện Thoại Sơn và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo kế hoạch. Theo đó, đã kiến nghị các biện pháp xử lý về công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra đúng theo quy trình, quy định pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng công tác xử lý sau thanh tra đối với công tác thanh tra cấp huyện và sở.


Để đẩy mạnh công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra, Phòng đã chủ động tham mưu lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ như ban hành Quy trình thẩm định dự thảo kết luận thanh tra và Quy trình giám sát hoạt động Đoàn thanh tra, tổng hợp báo cáo liên quan Tổ rà soát, xử lý các sai phạm trên địa bàn huyện An phú; tham gia rà soát việc thực hiện các kết luận thanh tra và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước theo kế hoạch số 10-KH/TU ngày 10/8/2016 của Tỉnh ủy. Kịp thời báo cáo sơ kết, tổng kết theo quy định.


 Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua, Phòng đã thực hiện xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2018; thống kê theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ được giao./.

 

Nguồn: Khưu Thị Bích
Trang đầu Trang kế12345Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Về đầu trang