Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chấn chỉnh công tác đấu thầu
16/07/2019

UBND tỉnh An Giang ban hành Công văn số 556/UBND-KTTH ngày 21/6/2019 gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh. UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Công ty, tổ chức, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh  để triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Công ty, tổ chức, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, các đơn vị có liên quan là chủ đầu tư, bên mời thầu, các cơ quan thẩm định và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Đấu thấu và các văn bản hướng dẫn có liên quan; thực hiện nghiêm các nội dung về lập hồ sơ mời thầu (HSMT), hồ sơ yêu cầu (HSYC); đăng tải thông báo mời thầu, thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu; phát hành HSMT/HSYC; đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT), hồ sơ đề xuất (HSĐX); thẩm định các nội dung trong đấu thầu; kiểm tra, giám sát, theo dõi trong đấu thầu; giải quyết kiến nghị, xử lý vi phạm trong hoạt động đấu thầu theo chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc tổ chức đấu thầu qua mạng theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

 

Về trách nhiệm quản lý trong đấu thầu, UBND tỉnh chỉ đạo:

 

- Người có thẩm quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tuyệt đối không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để can thiệp bất hợp pháp vào quá trình lựa chọn nhà thầu của chủ đầu tư/bên mời thầu dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.

 

- Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố phân công một lãnh đạo phụ trách trực tiếp, chịu trách nhiệm về công tác đấu thầu theo quy định tại khoản 13 Điều 129 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Lãnh đạo được phân công phụ trách phải thường xuyên nắm bắt thông tin, thực hiện giám sát, tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra nếu cần thiết để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm, tiêu cực, định kỳ báo cáo việc thực hiện trách nhiệm của mình cho lãnh đạo, cơ quan cấp trên.

 

Nguồn: Trương Hoài Ân (Văn phòng Thanh ra tỉnh)
Trang đầu Trang kế12345Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Về đầu trang