Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
Quy chế về tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang
31/10/2018

Ngày 19/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 22/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) về tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn (cấp xã) trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:


1. Điểm a Khoản 1 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:


“a. Thực hiện việc tuyển dụng thông qua thi tuyển, trừ các trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này và các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ”.


2. Khoản 1 Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:


“1. Khi thực hiện việc tuyển dụng, Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng”.


3. Điểm a Khoản 3 Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau:


“a. Người được cử làm giám thị phải là công chức hoặc viên chức ở ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên”.


4. Điểm a Khoản 3 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:


“a. Người được cử làm thành viên ban phách phải là công chức hoặc viên chức đang ở ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên”.


5. Điều 39 được sửa đổi, bổ sung như sau:


“Điều 39. Điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ”.


6. Khoản 2 Điều 44 được sửa đổi, bổ sung như sau:


“2. Chủ tịch UBND cấp xã đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức và kết quả công việc của người tập sự. Trường hợp người tập sự đạt yêu cầu của chức danh công chức thì Chủ tịch UBND cấp xã có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định công nhận hết thời gian tập sự và xếp lương cho công chức được tuyển dụng”.


Thay thế Phụ lục danh mục các ngành đào tạo phù hợp với các chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang (Phụ lục đính kèm theo Quyết định).


Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/11/2018./.

 

Nguồn: Nguyễn Văn Bé Tư (Phòng GS,KT&XLSTT)
Trang đầu Trang kế12345Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Về đầu trang