Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 09/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
22/05/2019

​Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND 13/5/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 09/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.


Theo đó, sửa đổi Điều 13 Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 09/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang như sau:


“Điều 13. Thời hạn hòa giải


Thời hạn hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân cấp xã là không quá 45 (bốn mươi lăm) ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai và hồ sơ hợp lệ; không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật.


Trường hợp nội dung đơn và hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 (ba) ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo và hướng dẫn người nộp đơn bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.”


Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 5 năm 2019.

Nguồn: Trương Hoài Ân (Văn phòng)
Trang đầu Trang kế12345Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Về đầu trang