Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Khiếu nại, tố cáo
Thực hiện Chương trình phối hợp trong hoạt động giám sát của Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang đối với công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2018
17/08/2018

Giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân là trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (viết tắt là MTTQ) Việt Nam theo quy định của pháp luật khiếu nại, tố cáo. Hoạt động giám sát  mục đích là để theo dõi, xem xét, đánh giá kết quả thực hiện pháp luật về tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhằm kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở.


Để công tác giám sát được toàn diện về các nội dung, đảm bảo sâu, sát về các quy định của pháp luật, phản ánh đúng tình hình thực tiễn và nắm chắc về nghiệp vụ chuyên môn có liên quan, ngày 01/4/2015, giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh An Giang đã ký Chương trình phối hợp số 03/CTPH/MTTQ-TT-STP-HLG-ĐLS về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở . Căn cứ Chương trình này, hàng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đều có kế hoạch tổ chức thực hiện việc giám sát và phản biện xã hội đối với các cơ quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện, hoặc cấp xã trên địa bàn tỉnh, trong đó đặc biệt quan tâm giám sát những nơi mà công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn hạn chế, trì trệ, kém hiệu quả hoặc có khiếu nại đông người, phức tạp, điểm nóng..vv. Theo đó, năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng Kế hoạch số 489/KH-MTTQ-BTT ngày 28/2/2018 về thực hiện Chương trình phối hợp về giám sát, nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở. Trên cơ sở thống nhất với Thanh tra tỉnh, ngày 14/6/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có Kế hoạch chi tiết số 212/KH-MTTQ-BTT về giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với UBND thị xã Tân Châu cùng xã trực thuộc là UBND xã Tân An, Châu Phong và UBND huyện An Phú cùng 02 xã trực thuộc là UBND xã Đa Phước, Vĩnh Hội Đông.


Từ ngày 21– 31/7/2018, Đoàn Giám sát (theo Quyết định số 353/QĐ-MTTQ-BTT ngày 17/7/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Tỉnh) đã tiến hành giám sát thực tế đối với các đơn vị nêu trên.


Nội dung giám sát cụ thể về kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2018 về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đối với UBND cấp huyện và UBND cấp xã; sự phối hợp và vai trò của Ban Thường trực MTTQ cùng cấp trong việc tham gia tiếp dân, đối thoại với người dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân; vai trò của MTTQ cùng cấp trong việc giám sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân, sự quan tâm giám sát đối với một số vụ việc có những tình tiết phức tạp, một số vụ việc  người dân cho rằng oan sai, nhưng chính quyền địa phương chưa quan tâm giải quyết thỏa đáng. Đồng thời, Đoàn kiểm tra sổ sách ghi chép, hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân để giám sát quá trình giải quyết khiếu nại của địa phương.


Kết quả giám sát cho thấy, hầu hết các đơn vị cấp huyện và xã nêu trên đều thực hiện tốt các nội dung về: Tổ chức tiếp công dân theo quy định; xử lý đơn, hòa giải cơ sở và giải quyết kịp thời các đơn phát sinh mới theo thẩm quyền; các chế độ chi tiền bồi dưỡng về hòa giải cơ sở và tiếp công dân được địa phương triển khai thực hiện; hồ sơ giải quyết đơn khiếu nại đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định; quyết định có hiệu lực thi hành được quan tâm tổ chức thực hiện, hiện chỉ còn 01 quyết định đang tổ chức thực hiện. Đặc biệt, trên địa bàn các đơn vị chưa phát sinh vụ việc điểm nóng, phức tạp, đông người; lãnh đạo UBND cấp xã, huyện nhìn chung nắm sát được tình hình tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn mình quản lý.


Tuy nhiên, bên cạnh các mặt ưu điểm, cũng còn không ít nội dung chưa được thực hiện tốt như: Hồ sơ hòa giải thành ở cấp xã còn tình trạng một số hồ sơ (địa bàn Tân Châu) chưa đảm bảo tính pháp lý do không lập biên bản và ra thông báo hòa giải thành hoặc không thành; tiền bồi dưỡng tiếp công dân và xử lý đơn (Tân Châu) còn thực hiện theo Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 mà chưa áp dụng cách chi theo văn bản mới tại Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh; đối với một số dự án đã triển khai trên địa bàn thị xã Tân Châu còn khiếu nại của công dân thì công tác phối hợp, thẩm tra, thu thập tài liệu để cũng cố hồ sơ, bổ sung phương án giải quyết (trong đó có kết luận của UBND tỉnh và thống nhất với các ngành tỉnh) còn chậm làm tiến độ giải quyết khiếu nại của công dân chưa đạt hiệu quả cao.   


Tại buổi giám sát, các thành viên của Đoàn giám sát (như đại diện sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia..v..v) đã giải đáp và hướng dẫn thêm về mặt nghiệp vụ, góp ý, kiến nghị giải pháp đối với UBND cấp xã và cấp huyện về việc chấn chỉnh và thực hiện các nội dung hạn chế theo đúng quy định của pháp luật nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn. Bên cạnh đó, đề nghị các đơn vị tiếp tục nhân rộng và phát huy những mặt tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền ngày càng vững mạnh.


Nhìn chung, hoạt động giám sát của Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ngày càng đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Thanh tra tỉnh, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh trong triển khai thực hiện kế hoạch. Quá trình giám sát thực tiễn trên cơ sở luôn tôn trọng các ý kiến khác nhau của các đơn vị nhưng luôn đảm bảo mục đích, tính thiết thực, hiệu quả của việc giám sát; qua đó tăng cường sự phối hợp giữa Chính quyền và Ban Thường trực ủy ban MTTQ cùng cấp; phát huy được vai trò, trách nhiệm và có những đánh giá, nhận xét khách quan, sát thực trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với một số vụ việc phức tạp của chính quyền địa phương; góp phần rất lớn trong việc nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở, nhất là việc quan tâm giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, đông người, khiếu nại kéo dài hoặc điểm nóng./.

 

Nguồn: Lưu Thị Anh Thư (Phòng Thanh tra Khiếu nại - Tố cáo)
Trang đầu Trang kế12Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Về đầu trang