Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Khiếu nại, tố cáo
Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 9 tháng năm 2018 trên địa bàn tỉnh
09/10/2018

Trong kỳ, toàn tỉnh đã tổ chức tiếp công dân 5.704 lượt người, giảm 14,9% so với cùng kỳ năm trước (giảm 1.003 lượt), nội dung tiếp công dân chủ yếu là về chính sách bồi thường, hỗ trợ thuộc các dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh: Dự án đầu tư xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Hậu, dự án Kè Bình Đức, Kè Mỹ Bình  (thành phố Long Xuyên); dự án cải tạo và mở rộng chùa Phật lớn (huyện Tịnh Biên), dự án đầu tư xây dựng cầu Tân An - ĐT.952, Cầu Châu Đốc (thị xã Tân Châu); tranh chấp đất đai trong nhân dân; khiếu nại, tố cáo liên quan đến một số lĩnh vực chuyên ngành; các kiến nghị, phản ánh về chính sách lao động, chính sách khen thưởng, chính sách người có công ...


Về xử lý đơn: Toàn tỉnh tiếp nhận 1.683 đơn, giảm 16,18% so với cùng kỳ (giảm 325 đơn), trong đó, nhận mới 1.048 đơn, kỳ trước chuyển sang 53 đơn gồm: 1.141 đơn khiếu nại, 83 đơn tố cáo, 267 đơn kiến nghị, phản ánh và 192 đơn không đủ điều kiện xử lý.


Kết quả xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo: Đơn không thuộc thẩm quyền đã xử lý 1.429 đơn: Chuyển đến cơ quan có thẩm quyền 513; rút đơn 07; trả và hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền 717; đơn lưu do đơn trùng lắp, đơn không rõ địa chỉ, không ký tên, đơn mạo danh, nặc danh, đơn không đủ điều kiện xử lý 192. Đơn thuộc thẩm quyền 254 đơn (243 đơn khiếu nại và 11 đơn tố cáo).


Kết quả giải quyết đơn khiếu nại: Đã giải quyết 187/243 đơn, đạt tỷ lệ 76,95%; Trong đó: Giải quyết lần 1 là 183 vụ, lần 2 là 04 vụ (Số vụ việc khiếu nại đúng: 38 vụ, số vụ việc khiếu nại sai: 124 vụ, số vụ việc khiếu nại đúng một phần: 25 vụ).


Đơn chưa giải quyết: 56 đơn, trong đó: Thẩm quyền UBND tỉnh 22 đơn, thẩm quyền Giám đốc Sở 01 đơn, thẩm quyền cấp huyện 33 đơn.


Kết quả giải quyết đơn tố cáo: Đã giải quyết 09/11 đơn (số vụ tố cáo sai 04, số vụ tố cáo có đúng có sai 05), đơn chưa giải quyết: 02 đơn.
Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các ban ngành, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện phải trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan trực thuộc giải quyết kịp thời, đúng quy định các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan mình; tập trung tổ chức thực hiện dứt điểm các quyết định có hiệu lực pháp luật và các vụ việc có ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.


Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tích cực phối hợp với Thanh tra Chính phủ trong việc xem xét xử lý các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài nhất là các vụ việc thường xuyên tập trung khiếu nại ở cơ quan Trung ương./.

 

Nguồn: Huỳnh Thanh Quang (TP. Thanh tra KNTC)
Trang đầu Trang kế12Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Về đầu trang