Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Sự kiện nổi bật
Hội nghị tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra
23/08/2017

Ngày 17/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra để đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế từ đó kiến nghị, đề xuất, đề ra các giải pháp về tổ chức thi hành Luật Thanh tra trong thời gian tới được tốt hơn. Đồng chí Vương Bình Thạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.


    Thành phần dự Hội nghị gồm có: đại diện Cục III - Thanh tra Chính phủ, đại diện lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Phòng Nội chính VP. UBND tỉnh; các Ban Đảng và Đảng ủy Khối của Tỉnh ủy; các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh trên địa bàn: Ngân hàng nhà nước, BHXH, Cục Thi hành án dân sự, Cục Thống kê, Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Công an, Bộ CHQS, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Viện KSND, Tòa án nhân dân; sở, ngành; huyện, thị xã, thành phố; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra các Sở, Chi cục trưởng các Chi cục thuộc Sở; lãnh đạo Thanh tra tỉnh, lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ, Thanh tra viên Thanh tra tỉnh cùng các cơ quan Báo An Giang, Đài PTTH An Giang đến dự và đưa tin.

 

Ảnh: các đại biểu tham dự tại Hội nghị


Theo Báo cáo, trong 6 năm thực hiện Luật Thanh tra 2010, Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh đã ban hành 14 văn bản mới về công tác thanh tra; tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thanh tra với 48 lớp, 3.354 lượt người tham dự; ban hành 06 quy chế phối hợp, 02 chương trình phối hợp với các cơ quan liên quan và nhiều văn bản chỉ đạo điều hành.

 

Đã tiến hành 2.243 cuộc, trong đó: Thanh tra hành chính 1.002 cuộc; thanh tra chuyên ngành 1.241 cuộc. Tổng số tiền phát hiện sai phạm  qua thanh tra hành chính là 71.219 triệu đồng, 212.217,6 m2 đất và 43 nền dân cư; kiến nghị thu hồi 18.393 triệu đồng, 173.158,6 m2 đất, kiến nghị xem xét xử lý khác 52.826 triệu đồng; đã thu số tiền 13.255 triệu đồng (tỷ lệ 72,07%), 171.942,6m2 đất (tỷ lệ 99,30%), 43 nền dân cư. Kiến ngị xử lý hành chính 133 tổ chức và 310 cá nhân; chuyển sang cơ quan cảnh sát điều tra 36 vụ, 49 cá nhân; đã khởi tố 17 vụ, 25 cá nhân; không khởi tố 14 vụ, 22 cá nhân; đang xác minh 05 vụ, 02 cá nhân;


Tổng số tiền sai phạm và xử phạt qua thanh tra chuyên ngành là 119.216 triệu đồng, trong đó: số tiền sai phạm là 66.552 triệu đồng; xử phạt vi phạm 52.664 triệu đồng (cá nhân 34.783 triệu đồng, tổ chức 17.881 triệu đồng); ngoài ra xử lý tài sản 236 triệu đồng. Tổng số tiền đã thu 98.024 (cá nhân 34.752 triệu đồng, tổ chức 63.272 triệu đồng), tỷ lệ 82,33%.


Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nhiều vấn đề, tập trung vào những những hạn chế trong thực hiện Luật Thanh tra như: Công tác xử lý sau thanh tra của một số đơn vị, tổ chức vi phạm còn nhiều khó khăn; tình trạng thanh tra chồng chéo; số cuộc thanh tra chuyển sang cơ quan điều tra còn hạn chế; biên chế tổ chức lực lượng thanh tra còn thiếu, không ổn định so với nhiệm vụ được giao; nhiều cuộc thanh tra khi triển khai còn kéo dài; quyền hạn trong công tác thanh tra chưa tương xứng để đảm bảo công tác thanh tra được thực hiện tốt; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ thanh tra…


Phát biểu tại hội nghị, đ/c Vương Bình Thạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả đã đạt được của ngành Thanh tra An Giang, khẳng định kết quả thanh tra góp phần ổn định tình hình và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, qua công tác thanh tra đã giúp cho các cấp, các ngành khắc phục được những tồn tại, hạn chế, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách trong công tác quản lý....Bên cạnh những kết quả đạt được đ/c Vương Bình Thạnh cũng đã chỉ ra một số các tổn tại, hạn chế trong quá trinh thực hiện công tác thanh tra, theo đồng chí trong thời gian tới cần quan tâm các mặt công tác sau:


Một là,lãnh đạo các cấp, các ngành cần quan tâm cho công tác thanh tra, tạo điều kiện hơn nữa để ngành Thanh tra thực hiện tốt nhiệm vụ, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, ổn định tổ chức biên chế lực lượng thanh tra, hạn chế việc điều chuyển cán bộ thanh tra. Lãnh đạo các đơn vị cần lắng nghe ý kiến của ngành thanh tra xuyên suốt trong suốt quá trình chỉ đạo, điều hành của mình.


Hai là, giao Thanh tra tỉnh tổng hợp các ý kiến phát biểu tại biểu tại Hội nghị, tiếp tục hoàn thiện báo cáo tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra, kiến nghị Thanh tra Chính phủ để đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Thanh tra. Trong đó lưu ý: tham mưu, đề xuất, kiến nghị nâng cao nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra trong công tác phòng, chống tham nhũng; quy định cụ thể hơn chức năng, nhiệm vụ, nhất là công tác thanh tra doanh nghiệp, khắc phục tình trạng chồng chéo; xây dựng các quy trình, quy chế thanh tra đảm bảo phù hợp thực tế, khắc phục tình trạng các cuộc thanh tra kéo dài,...


Ba là, từ nay đến cuối năm 2017, lãnh đạo các cấp, các ngành cần quan tâm đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phối hợp cùng Cục III - Thanh tra Chính phủ giải quyết dứt điểm, đạt tỉ lệ cao đối với các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài.


Bốn là,Thanh tra tỉnh hướng dẫn thanh tra các sở, ngành, thanh tra các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Chương trình, Kế hoạch công tác thanh tra năm 2018 được kịp thời, đúng theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, chú ý xử lý chồng chéo, thực hiện tốt Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 23/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.


Năm là, ngành Thanh tra An Giang tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong những năm qua, đồng thời có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Hội nghị đã trình bày, làm tốt công tác tham mưu, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra.


Nhân Hội nghị, Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh cũng đã công bố và trao tặng  Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 11 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi hành Luật Thanh tra giai đoạn 2011-2017.

 

Ảnh: đ/c Vương Bình Thạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
trao Bằng khen cho các tập thể

 

Ảnh: đ/c Võ Thanh Tráng, Chánh Thanh tra tỉnh trao tặng
Bằng khen cho các cá nhân

 

Nguồn: Trương Hoài Ân
  • Tin liên quan:
Trang đầu Trang kế123Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Về đầu trang