Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Tham nhũng
Một số kết quả chủ yếu công tác phòng, chống tham nhũng tháng 7/2018
16/08/2018

Trong kỳ, các cấp, các ngành duy trì hoạt động tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về PCTN; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Công ước Liên hiệp quốc về PCTN; quy định về kê khai minh bạch tài sản, cá nhân, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng… thông qua sinh hoạt chi bộ, cuộc họp đơn vị, hội nghị tập huấn và “Ngày pháp luật” với 79 cuộc, 2.789 lượt người tham dự (trong đó Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 02 cuộc, 300 lượt; Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh 245 người; Hội Cựu chiến binh tỉnh 72 cuộc, 1.619 lượt; Trường Chính trị Tôn Đức Thắng 01 cuộc, 340 người; Công ty TNHH MTV Môi trường - Đô thị 170 người và UBND huyện Châu Phú 04 cuộc, 115 lượt).


Các cơ quan thanh tra tiếp tục triển khai thanh tra trách nhiệm về PCTN theo kế hoạch thanh tra năm 2018 được cấp thẩm quyền phê duyệt. Báo cáo về kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017 (theo Bộ Chỉ số PACA 2017 của Tổng Thanh tra Chính phủ). Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong công tác phòng, chống tham nhũng (theo Công văn số 3021/VPUBND-NC ngày 21/6/2018 của Văn phòng UBND tỉnh). Ban hành và triển khai Kế hoạch thực hiện trục nội dung số 4 về “Đẩy mạnh kiểm soát tham nhũng trong khu vực công” năm 2018 theo chỉ số PAPI năm 2018 của tỉnh.


Cơ quan Cảnh sát điều tra thụ lý, xử lý 11 vụ, 11 bị can với số tiền 35.266,2 triệu đồng. Kết quả: Kết thúc điều tra chuyển VKS đề nghị truy tố 01 vụ 01 bị can; tiếp tục điều tra làm rõ 10 vụ 10 bị can. Ngoài ra, tiếp tục xác minh làm rõ 04 vụ.


Phương hướng, nhiệm vụ:


Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước về PCTN, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.


Triển khai các cuộc thanh tra trách nhiệm về PCTN theo kế hoạch đã được phê duyệt.


Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính; chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo hạn kỳ,...


Tiếp tục xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020./.

 

Nguồn: Phan Thị Cẩm Nhung (Phòng TT. Phòng, chống tham nhũng)
  • Tin liên quan:
Trang đầu Trang kế12345Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Về đầu trang