Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Tham nhũng
Một số kết quả chủ yếu công tác phòng, chống tham nhũng tháng 10/2018
31/10/2018

Trong kỳ thông qua sinh hoạt chi bộ, cuộc họp đơn vị, hội nghị tập huấn và “Ngày pháp luật” đã tổ chức 01 lớp, 24 cuộc, 822 lượt người tham dự tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về PCTN; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Công ước Liên hiệp quốc về PCTN; quy định về kê khai minh bạch tài sản, cá nhân, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng… (trong đó UBND thành phố Long Xuyên 01 lớp, 104 lượt; UBND huyện Châu Phú 04 cuộc, 76 lượt; Hội Cựu chiến binh tỉnh 19 cuộc, 470 lượt, Công ty TNHH MTV Môi trường - Đô thị 01 cuộc, 172 người).


Các cơ quan thanh tra khẩn trương triển khai hoàn thành các cuộc thanh tra còn tồn đọng theo kế hoạch được phê duyệt. Đánh giá, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí (theo Kế hoạch số 287/KH-UBND ngày 23/5/2017 của UBND). UBND tỉnh Ban hành văn bản triển khai và tổ chức thực hiện việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 trên toàn tỉnh theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập. Các cơ quan đơn vị, địa phương tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 485/KH-UBND ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện công tác PCTN đến năm 2020. Đánh giá việc triển khai và thực hiện Trục số 4 về “Đẩy mạnh kiểm soát tham nhũng trong khu vực công” theo Chỉ số PAPI cấp tỉnh năm 2018.


Cơ quan Cảnh sát điều tra thụ lý, xử lý 07 vụ, 20 bị can với số tiền 28.936,1 triệu đồng. Kết quả: Kết thúc điều tra chuyển VKS đề nghị truy tố 02 vụ, 06 bị can; tiếp tục điều tra làm rõ 05 vụ 14 bị can. Ngoài ra, tiếp tục xác minh làm rõ 04 vụ do các ngành chuyển đến. Trong tháng, VKS thụ lý 02 vụ, 12 bị can; Tòa án nhân dân các cấp đã đưa ra xét xử 02 vụ, 02 bị cáo về tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu:


Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước về PCTN, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.


Khẩn trương triển khai các cuộc thanh tra trách nhiệm về PCTN năm 2018 theo kế hoạch đã được phê duyệt. Nắm tình hình xây dựng các cuộc thanh tra trách nhiệm năm về PCTN năm 2019.


Triển khai thực hiện việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 trên địa bàn toàn tỉnh.


Đôn đốc việc đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện về tăng cường đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng theo Kế hoạch số 530/KH-UBND ngày 11/10/2016 về thực hiện Kế hoạch số 08-KH/TU ngày 04/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện và xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng./.

 

Nguồn: Phan Thị Cẩm Nhung (Phòng TT. Phòng, chống tham nhũng)
  • Tin liên quan:
Trang đầu Trang kế12Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Về đầu trang