Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Tham nhũng
Kết quả thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 trên địa bàn tỉnh An Giang
06/05/2019

Thực hiện quy định về minh bạch tài sản, thu nhập tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 1110/UBND-NC ngày 12/10/2018 triển khai thực hiện kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018.


Bên cạnh đó, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Văn bản số 665-CV/TU ngày 20/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh việc kê khai tài sản, thu nhập và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập.


Kết quả thực hiện, toàn tỉnh có 62 đơn vị (với 1.398 đơn vị trực thuộc) triển khai việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập, trong đó: khối đảng, đoàn thể 13 đơn vị, khối quản lý nhà nước 23 đơn vị; đơn vị sự nghiệp 09 đơn vị; doanh nghiệp nhà nước 06 và huyện, thị xã, thành phố 11 đơn vị.
Số người phải kê khai tài sản, thu nhập trong năm là 11.999 người, tăng 36 người so với năm 2017 (11.963 người). Nguyên nhân tăng chủ yếu do công chức trúng tuyển vào vị trí việc làm phải kê khai hoặc được bổ nhiệm vào chức danh lãnh đạo, quản lý, do chuyển đổi vị trí công tác.


Số người phải kê khai, đã thực hiện kê khai là 11.999 người/ 11.999 người (đạt tỷ lệ 100%), trong đó số người thuộc diện cấp ủy quản lý là 2.838 bản và số người thuộc diện quản lý tại đơn vị là 9.161 bản. Tổng số bản kê khai đã được công khai là 11.999 (đạt tỷ lệ 100 %); Trong đó: bằng hình thức niêm yết 3.545 bản (tỷ lệ 29,5%), bằng hình thức công bố tại cuộc họp 782 bản (tỷ lệ 6,5%), bằng hai hình thức niêm yết và công bố tại cuộc họp 7.672 bản (tỷ lệ 64%).


Qua công tác kiểm tra dấu hiệu đảng viên vi phạm của năm 2017 do Ủy ban Kiểm tra tiến hành, đã xử lý kỷ luật 02 trường hợp kê khai tài sản và giải trình biến động tài sản không đúng quy định, Cảnh cáo 01 người, Khiển trách 01 người.


Đánh giá kết quả thực hiện cho thấy, Thường trực Tỉnh ủy đã quan tâm tổ chức Hội nghị quán triệt, chấn chỉnh việc kê khai tài sản, thu nhập và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập. Thủ trưởng các đơn vị đã nghiêm túc thực hiện Văn bản số 1110/UBND-NC ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh, nhất là quán triệt các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP. Nhìn chung, việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập được thực hiện đầy đủ các bước, các thủ tục đảm bảo theo quy trình và thời gian quy định. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập đã nhận thức rõ trách nhiệm và hoàn thành bản kê khai theo quy định. Bên cạnh đó, thông qua công tác thanh tra trách nhiệm về phòng, chống tham nhũng của các cơ quan thanh tra, đã kiến nghị các đối tượng thanh tra chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, nhất là việc xác định thừa, thiếu đối tượng, lập danh sách kê khai chưa đúng quy định, việc ghi nội dung kê khai, giải trình biến động tài sản, thu nhập chưa đầy đủ, phù hợp…


Quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc: Có nơi chưa quan tâm đúng mức công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập, nên qua thanh tra cho thấy có những thiếu sót trong quá trình thực hiện. Một vài đơn vị, bộ phận tổ chức, người được giao phụ trách công tác minh bạch tài sản, thu nhập chưa nắm rõ quy định nên thực hiện còn lúng túng, hướng dẫn chưa đầy đủ, kịp thời đối với người kê khai hoặc xác định đối tượng kê khai chưa chính xác, dẫn đến kê khai thừa đối tượng hoặc khả năng bỏ sót đối tượng thuộc diện kê khai... Việc thực hiện quy định về kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập còn gặp một số khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn. 


Việc thực hiện mẫu kê khai theo quy định Thông tư số 08/2013/TT-TTCP có vướng mắc: Tại Khoản 5, Điều 2 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, quy định: “Bản chính” là… những giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Tuy nhiên, mẫu kê khai theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP không có phần xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trên bản kê khai của người kê khai.
Để thực hiện những quy định về kê khai, kiểm soát, xác minh, xử lý kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, kiến nghị với Trung ương sớm ban hành nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập; nghị định về thực hiện kê khai tài sản, thu nhập, cũng như mẫu kê khai quy định tại Khoản 2, Điều 35 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018./.

 

Nguồn: Trương Thị Hồng Thắm (phòng TT. Phòng chống tham nhũng)
  • Tin liên quan:
Trang đầu Trang kế12Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Về đầu trang