Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Sự kiện nổi bật
Thanh tra tỉnh An Giang công bố Quyết định thanh tra hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn tỉnh
31/10/2018

Ngày 19/10/2018, tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 2469/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 của UBND tỉnh đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn tỉnh An Giang.

 

Tham dự buổi công bố, về phía Thanh tra tỉnh có ông Nguyễn Thành Tâm – Phó Chánh Thanh tra tỉnh cùng với Đoàn Thanh tra và Tổ Giám sát; phía Sở Tài nguyên và Môi trường có ông Võ Hùng Dũng – Phó Giám đốc Sở, Bà Nguyễn Hồng Hạnh - Phó Chánh Thanh tra Sở và Ông Trần Hiếu Phương - Chi cục Trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường.

 

 

Thay mặt Đoàn Thanh tra, ông Phan Thanh Dũng - Trưởng Đoàn Thanh tra – Phó Chánh Thanh tra tỉnh công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 2469/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 của UBND tỉnh. Nội dung, mục đích, yêu cầu của cuộc thanh tra là thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, qua đó đánh tình hình chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn tỉnh, một số quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn Thanh tra, thành viên Đoàn Thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra 2010 và các văn bản pháp luật có liên quan.


Thời kỳ thanh tra từ năm 2013 đến tháng 08/2018. Thời gian tiến hành cuộc thanh tra là 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. Đoàn Thanh tra bắt đầu làm việc từ ngày 23/10/2018 tại Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.


Ông Nguyễn Đình Chương – Tổ trưởng Tổ Giám sát Đoàn Thanh tra đã thông qua toàn văn Quyết định số 2470/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 của UBND tỉnh về việc giám sát hoạt động Đoàn thanh tra hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn tỉnh An Giang.


Đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh, ông Nguyễn Thành Tâm – Phó Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu: Đây là cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ TN&MT. Lãnh đạo UBND tỉnh rất quan tâm đến tình hình nhập khẩu, sử dụng phế liệu nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất, việc cho phép nhập khẩu phế liệu này có hai mặt, một là giúp cho các doanh nghiệp trong tỉnh có nguồn nguyên liệu để phục vụ sản xuất nhưng nếu nhập không có kiểm soát, tồn đọng sẽ gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Sau khi kết thúc cuộc thanh tra sẽ có báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường về tình hình nhập khẩu phế liệu và sử dụng phế liệu nhập khẩu trên địa bàn tỉnh.


Về phía đơn vị được thanh tra, ông Võ Hùng Dũng – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thống nhất với nội dung thanh tra, ghi nhận các ý kiến của Đoàn Thanh tra và chỉ đạo các bộ phận trực thuộc Sở, các đơn vị liên quan tạo mọi điều kiện để hỗ trợ Đoàn Thanh tra sớm hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

 

Nguồn: Lê Minh Hiển (Phòng Thanh tra Kinh tế)
Trang đầu Trang kế1Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Về đầu trang