Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Sự kiện nổi bật
Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ Thanh tra tỉnh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
01/02/2019

Ngày 29/01/2019, Đảng ủy Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Võ Thanh Tráng - Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh dự và chủ trì hội nghị.


Trong năm 2018, Đảng bộ Thanh tra tỉnh đã tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội được triển khai thực hiện kịp thời, đúng tiến độ theo Kế hoạch thanh tra năm 2018 được phê duyệt, đã triển khai, kết thúc và công bố kết luận 12/12 cuộc thanh tra đạt 100% theo Nghị quyết của Đảng bộ và 02 cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy dịnh pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập. Qua Thanh tra phát hiện sai phạm số tiền 1.881,01 triệu đồng, trong đó kiến nghị thu hồi nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh số tiền 1.092,04 triệu đồng, đạt tỷ lệ 100% so với Nghị quyết, kiến nghị xử lý khác 788,97 triệu đồng và xử lý vi phạm về hành chính đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan, ngoài ra tiến hành các cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo; công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện có hiệu quả, chất lượng các vụ việc được giải quyết không ngừng được nâng cao; công tác giáo dục chính trị tư tưởng được thực hiện thường xuyên, nắm bắt kịp thời tư tưởng đảng viên, nề nếp sinh hoạt của Chi bộ, Đảng bộ được thực hiện nghiêm túc đúng quy định; chất lượng hoạt động của các tổ chức Đoàn thể ngày càng nâng cao đi vào chiều sâu, nội dung sinh hoạt phong phú, có kế hoạch hoạt động cụ thể, rõ ràng, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị,…

 

Ảnh: các đ/c đảng viên tham dự tại Hội nghị


    Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Thanh Tráng, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh đánh giá cao những thành tích đạt được của Đảng bộ năm 2018, thống nhất với những nhận xét về các mặt ưu điểm, hạn chế mà báo cáo đã trình bày, theo đ/c: năm 2018 là năm áp chót thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, đơn vị đã có nhiều nỗ lực, cố gắng đạt nhiều thành tích, đứng đầu phong trào thi đua các Cụm Thi đua miền Tây nam sông Hậu, được tặng cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ, Đảng bộ đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu, “Cơ quan văn hóa”, Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên đều đạt vững mạnh, xuất sắc. nhiều tập thể, cá nhân được UBND tỉnh, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đảng bộ Thanh tra tỉnh khen thưởng, với những thành tích đạt được đ/c Bí thứ Đảng ủy một lần nữa thay mặt cho Ban Thường vụ, Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra tỉnh biểu dương những kết quả mà tập thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động đã nỗ lực, cố gắng đạt được.

 

Đ/c Võ Thanh Tráng, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh
phát biểu chỉ đạo Hội nghị


Về thực hiện nhiệm vụ năm 2019, đ/c Bí thư Đảng ủy lưu ý cần tập trung thực hiện một số công việc sau:


“Tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi và đạt các chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng bộ đề ra, giữ vững các thành tích đạt được, phát huy những ưu điểm, có giải pháp khắc phục những hạn chế, từng Chi bộ theo chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dựng Nghị quyết, Kế hoạch trên cơ sở bám sát Nghị quyết của Đảng bộ để triển khai thực hiện trong năm 2019, công tác kiểm tra chấp hành, giám sát chuyên đề phải lồng ghép với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Duy trì sinh hoạt thường xuyên, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, Chi bộ, đảng viên. Thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2019, triển khai có hiệu quả Nghị quyết TW4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyế TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ,…”

 

Nhân Hội nghị, Đảng ủy Thanh tra tỉnh cũng đã trao và tặng nhiều bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tập thể Chi bộ trong sạch vững mạnh.

 

Ảnh: đ/c Võ Thanh Tráng - Bí thư Đảng ủy tặng Giấy khen
cho các đ/c đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

 

 

Nguồn:
Trang đầu Trang kế12Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Về đầu trang