Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Sự kiện nổi bật
Tỉnh An Giang tập trung triển khai đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018 (Bộ chỉ số PACA).
25/03/2019

Thực hiện Kế hoạch số 109/KH-TTCP ngày 24/01/2019 của Thanh tra Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 25/02/2019  đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018; đồng thời thành lập Tổ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của Tỉnh tại Quyết định số 466/QĐ-UBND ngày 08/3/2019.


Bên cạnh đó, ngày 08/3/2019, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018 cho khu vực phía Nam. Sau Hội nghị, Tổ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của Tỉnh đã thành lập Tổ giúp việc và  ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018 tại Công văn số 91/TTT-TĐG ngày 15/3/2019.

 

(Ảnh: Phó tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm chủ trì hội nghị tập huấn đánh giá công tác

phòng, chống tham nhũng (PCTN) cấp tỉnh năm 2018).

 

Hiện nay, các cấp, các ngành tập trung khẩn trương triển khai và thực hiện nhiệm vụ đánh giá theo Kế hoạch số 109/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 25/02/2019 của UBND tỉnh. Trên cơ sở báo cáo đánh giá của các đơn vị, Tổ đánh giá và Tổ giúp việc tiến hành xem xét, trực tiếp đến làm việc với đơn vị có liên quan nhằm làm rõ, hoàn thiện nội dung đánh giá và hồ sơ, tài liệu minh chứng; tổng hợp, xây dựng báo cáo, chấm điểm các tiêu chí đánh giá và hệ thống biểu mẫu, hồ sơ, tài liệu đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018, trình UBND tỉnh trước ngày 22/4/2019./.

 

Nguồn: Trương Thị Hồng Thắm (Phòng TT. Phòng, chống tham nhũng)
Trang đầu Trang kế12Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Về đầu trang