Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Tham nhũng
Những kết quả chủ yếu qua công tác phòng, chống tham nhũng quý III/2018
09/10/2018

Trên cơ sở bám sát chương trình, kế hoạch năm 2018, các cấp, các ngành, các tổ chức, đơn vị đã triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong quý III năm 2018 đạt được những kết quả chủ yếu sau:


Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN:


Các cấp, các ngành luôn duy trì hoạt động tổ chức tuyên truyền, phổ biến những văn bản về công tác PCTN; các văn bản chuyên môn nghiệp vụ gắn với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động… thông qua các hình thức sinh hoạt chi bộ, cuộc họp đơn vị, hội nghị tập huấn và “Ngày pháp luật”. Trong kỳ, đã tổ chức học tập và tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức được 07 lớp, 286 cuộc với 7.779 lượt người tham dự. Ngoài ra, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, truyền hình trong các chương trình thời sự địa phương, các chuyên mục pháp luật.


Các cơ quan, tổ chức, đơn vị cũng đã ban hành được 65 văn bản có liên quan công tác PCTN, chủ yếu: Báo cáo kết quả thực hiện theo Kế hoạch số 417/KH-UBND ngày 09/7/2018 của UBND tỉnh về thực hiện kiểm soát tham nhũng trong khu vực công năm 2018, xây dựng kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 485/KH-UBND ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và các quyết định, kết luận thanh tra trách nhiệm về PCTN.

 

Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng:

 

Trong kỳ, các cơ quan nhà nước đã tiến hành kiểm tra việc công khai, minh bạch trong hoạt động; chế độ, định mức tiêu chuẩn; nộp lại quà tặng; thực hiện quy tắc ứng xử thông qua thanh tra trách nhiệm về PCTN đối với 15 đơn vị. Qua kiểm tra chưa phát hiện trường hợp sai phạm.
Các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 16 cán bộ, công chức (trong đó: Sở Công thương 08, UBND huyện Tịnh Biên 05 và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang 03).


Thanh tra tỉnh đã thực hiện 02 cuộc kiểm tra về kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017 tại Sở Khoa học và Công nghệ, UBND huyện Tịnh Biên. Qua kiểm tra, các đơn vị có triển khai thực hiện việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017, nhưng, vẫn còn hạn chế trong việc xác định đối tượng thuộc diện phải kê khai và thực hiện kê khai chưa đầy đủ.


Trong kỳ, cơ quan Cảnh sát điều tra thụ lý giải quyết 11 vụ, 18 bị can với số tiền 35.266,2 triệu đồng. Kết thúc điều tra chuyển VKS đề nghị truy tố 03 vụ, 03 bị can; tiếp tục điều tra làm rõ 08 vụ, 15 bị can.

 

Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới:


Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước về PCTN, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.


Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, phát hiện, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Kiên quyết loại bỏ những cán bộ tham nhũng ra khỏi bộ máy chính quyền, nhất là trong các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN. Đồng thời, triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng: Cải cách thủ tục hành chính; chuyển đổi định kỳ vị trí công tác; thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; công khai, minh bạch trong mọi hoạt động,...


Các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các cuộc thanh tra trách nhiệm về PCTN theo kế hoạch đã được phê duyệt.


Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 287/KH-UBND ngày 23/5/2017 UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 10 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kế hoạch số 530/KH-UBND ngày 11/10/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Kế hoạch số 08-KH/TU ngày 04/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.


Triển khai, thực hiện việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 trên địa bàn toàn tỉnh./.

 

Nguồn: Phan Thị Cẩm Nhung (Phòng TT. Phòng chống tham nhũng)
  • Tin liên quan:
Trang đầu Trang kế12345Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Về đầu trang