Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Thanh tra
Thanh tra tỉnh An Giang công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm việc thực hiện quy định của pháp luật về hoạt động thanh tra đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân
16/08/2018

Ngày 15/5/2018, tại UBND huyện Phú Tân, Thanh tra tỉnh tiến hành công bố Quyết định số 67/QĐ-TTT ngày 07/5/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh thanh tra trách nhiệm việc thực hiện quy định của pháp luật về hoạt động thanh tra đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân.


Nội dung thanh tra tập trung về việc chỉ đạo, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra; điều hành hoạt động các cuộc thanh tra; giám sát hoạt động thanh tra và xử lý sau thanh tra theo các quy định, hướng dẫn của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra, Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định việc xây dựng, phê duyệt, định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra, Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra, Thông tư số 05/2015/TT-TTCP Quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra và Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra.


Qua thanh tra nhằm đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, làm rõ trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan thanh tra nhà nước và các đơn vị có liên quan trong việc chỉ đạo, tổ chức, điều hành thực hiện kế hoạch thanh tra hàng năm; trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra, giám sát hoạt động đoàn thanh tra, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra, nhằm kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động thanh tra, công tác thanh tra phải tuân thủ các quy định pháp luật, đảm bảo tính khách quan, trung thực, đồng thời không gây khó khăn, phiền hà cho cơ quan, tổ chức, đơn vị được thanh tra./.

Nguồn: Khưu Thị Bích (Phòng GS, KT&XLSTT)
  • Tin liên quan:
Trang đầu Trang kế1234Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Về đầu trang