Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Thanh tra
An Giang: Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2018 của Thanh tra tỉnh
23/11/2017

Ngày 14/11/2017, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 3402/QĐ-UBND  Phê duyệt Chương trình công tác năm 2018 của ngành Thanh tra tỉnh An Giang và Kế hoạch thanh tra năm 2018 của Thanh tra tỉnh. Danh mục thanh tra năm 2018 cụ thể như sau:


Đối với Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh: Đoàn sẽ thanh tra việc giao và quản lý các dự án đầu tư vào các Khu kinh tế (giai đoạn 2014-2017). Thời gian tiến hành thanh tra trong quý I.


Đối với UBND TP Long Xuyên và các tổ chức, cá nhân có liên quan: Đoàn sẽ thanh tra việc thực hiện chủ trương đầu tư Khu dân cư, chợ Trung tâm xã Mỹ Khánh (giai đoạn 2014-2017). Thời gian tiến hành thanh tra trong quý I.


Đối với Sở Thông tin và Truyền thông: Đoàn sẽ thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật về hoạt động thanh tra (giai đoạn 2015-2017). Thời gian tiến hành thanh tra trong quý I.


Đối với Sở Công thương: Đoàn sẽ thanh tra trách nhiệm quản lý Nhà nước về phòng, chống buôn lậu (giai đoạn 2015-2017). Thời gian tiến hành thanh tra trong quý I.


Đối với Ban QLDA ĐTXD và Khu vực phát triển đô thị; BQL di tích văn hóa Óc Eo; Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư; Trường Cao đẳng Y tế: Đoàn sẽ thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong việc chấp hành quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng (giai đoạn 2015-2017). Thời gian tiến hành thanh tra trong quý I.


Đối với Đài phát thanh - Truyền hình An Giang: Đoàn sẽ thanh tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo quy định của pháp luật (giai đoạn 2014-2017). Thời gian tiến hành thanh tra trong quý II.


Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo: Đoàn sẽ thanh tra công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo (giai đoạn 2014-2017). Thời gian tiến hành thanh tra trong quý II.


Đối với UBND huyện Phú Tân: Đoàn sẽ thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật về hoạt động thanh tra (giai đoạn 2015-2017). Thời gian tiến hành thanh tra trong quý II.


Đối với UBND huyện Châu Thành: Đoàn sẽ thanh tra trách nhiệm về thực hiện quy định của pháp luật tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai (giai đoạn 2015-2017). Thời gian tiến hành thanh tra trong quý II.


Đối với UBND TP Châu Đốc: Đoàn sẽ thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND TP Châu Đốc trong việc chấp hành quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng (giai đoạn 2015-2017). Thời gian tiến hành thanh tra trong quý II.


Đối với Sở Y tế: Đoàn sẽ thanh tra dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa huyện An Phú (giai đoạn 2), thời kỳ thanh tra 2011-2017. Thời gian tiến hành thanh tra trong quý III.


Đối với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Đoàn sẽ thanh tra công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với các chính sách an sinh xã hội (giai đoạn 2015-2017). Thời gian tiến hành thanh tra trong quý III.

 

Nguồn: Huỳnh Kim Thía (Phòng Thanh tra Kinh tế)
  • Tin liên quan:
Trang đầu Trang kế1234Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Về đầu trang