Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Sự kiện nổi bật
An Giang: Tình hình thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2017
15/09/2017

Thực hiện Quyết định số 1989/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 14/7/2016 về ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang và Kế hoạch số 463/KH-UBND ngày 31/8/2016 triển khai, thực hiện Quy chế phối hợp.

 

Căn cứ nhiệm vụ được giao, Thanh tra tỉnh đã tổng hợp, rà soát, xử lý chồng chéo và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3751/QĐ-UBND ngày 30/12/2016phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2017 (Kế hoạch số 38/KH-TTT ngày 23/12/2016 của Thanh tra tỉnh).

 

 

Tuy là năm đầu tiên thực hiện theo Quyết định 1989/QĐ-UBND gặp nhiều khó khăn về phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp nhưng toàn ngành đã có nhiều nổ lực, cố gắng không để xảy ra chồng chéo, trùng lắp đối tượng thanh kiểm tra gây phiền hà cho doanh nghiệp. Bước đầu đạt được kết quả như sau:


Thanh tra doanh nghiệp 6 tháng đầu năm đã tiến hành 26 cuộc, ban hành 26 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 318,52 triệu đồng, đã thu 248,52 triệu đồng, cụ thể:


Thanh tra theo kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt


Đoàn thanh tra liên ngành: Đã tiến hành 9/21 cuộc, ban hành 02 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt 74,8 triệu đồng, đã thu 54,8 triệu đồng;


Đoàn thanh tra: Đã tiến hành 10/23 cuộc, ban hành 06 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt 55 triệu đồng, đã thu 55 triệu đồng.


Thanh tra đột xuất


Đoàn thanh tra liên ngành: Đã tiến hành 01 cuộc, ban hành 01 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt 25 triệu đồng;


Đoàn thanh tra: Đã tiến hành 04 cuộc, ban hành 04 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt 41,51 triệu đồng, đã thu 41,51 triệu đồng;


Thanh tra độc lập: Đã tiến hành 02 cuộc, ban hành 01 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt 0,35 triệu đồng, đã thu 0,35 triệu đồng.


Kiểm tra doanh nghiệpđã tiến hành 17 cuộc, ban hành 22 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 184,35 triệu đồng, đã thu 108,5 triệu đồng, cụ thể:


Kiểm tra theo kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt


Đoàn kiểm tra liên ngành: Đã tiến hành 4 cuộc, ban hành 02 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt 73,85 triệu đồng, đã thu 4 triệu đồng;


Đoàn kiểm tra: Đã tiến hành 2 cuộc, không xử phạt vi phạm hành chính.


Kiểm tra đột xuất


Đoàn kiểm tra liên ngành: Đã tiến hành 4 cuộc, ban hành 6 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt 40,25 triệu đồng, đã thu 40,25 triệu đồng;


Đoàn kiểm tra: Đã tiến hành 7 cuộc, ban hành 4 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt 15 triệu đồng, đã thu 12 triệu đồng.


Bên cạnh những mặt đã làm được, qua kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2017 cho thấy còn những mặt hạn chế sau:


Các đơn vị xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp còn chậm về tiền độ dẫn đến việc Thanh tra tỉnh rà soát chồng chéo, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch chậm so với quy định.


Một số đơn vị không có cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trong kế hoạch của tỉnh nhưng vẫn tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.


Một số đơn vị khi phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp lại khác với kế hoạch chung của tỉnh về số cuộc, đơn vị được thanh kiểm tra...


Từ những tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm, Thanh tra tỉnh đã có đề xuất, kiến nghị và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và có ý kiến chỉ đạo (Công văn số 3678/VPUBND-NC ngày 25/8/2017) như sau:


1. Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang;


2. Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp của từng đơn vị không được trái với kế hoạch chung của tỉnh; khi cần điều chỉnh kế hoạch của đơn vị thì phải có văn bản đề nghị điều chỉnh kế hoạch chung của tỉnh gửi Thanh tra tỉnh để xem xét xử lý chồng chéo và tham mưu UBND tỉnh;


3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu ban hành danh mục các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng thanh tra, kiểm tra của các sở, ban ngành để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị này khi xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp hàng năm;


4. Các đơn vị tuyệt đối không được tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp không có trong kế hoạch chung của tỉnh (trừ trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu sai phạm rõ ràng), nếu để xảy ra chồng chéo, gây phiền hà cho doanh nghiệp từ việc làm này thì phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh;


5. Văn bản kết thúc cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp phải kịp thời gửi cho Thanh tra tỉnh để theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch chung của tỉnh./.

 

Nguồn: Lê Minh Hiển
  • Tin liên quan:
Trang đầu Trang kế123Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Về đầu trang