Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Sự kiện nổi bật
Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị triển khai đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017.
14/05/2018

Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-TTCP ngày 22/01/2018 của Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 03/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017 (Chỉ số PACA).


Ngày 27/4/2018, Thanh tra tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017 đối với các Sở ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.


Tại Hội nghị, các đại biểu được phổ biến tổng quan về chỉ số PACA nói chung, kết quả đánh giá PACA 2016 cấp tỉnh, Bộ chỉ số PACA 2017 cấp tỉnh theo Quyết định số 63/QĐ-TTCP ngày 26/02/2018 của Tổng Thanh tra Chính phủ và triển khai nhiệm vụ chủ trì, phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, địa phương; phương pháp đánh giá và thời gian tiến hành trong việc đánh giá các tiêu chí cụ thể của Bộ chỉ số PACA 2017.

 

 

Phát biểu chỉ đạo kết luận tại Hội nghị, đồng chí Võ Thị Siêu - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Tổ trưởng đánh giá Chỉ số PACA 2017 cấp tỉnh nêu: Nhiệm vụ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh 2017 do Thanh tra Chính phủ giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tự thực hiện việc đánh giá  theo Quyết định số 63/QĐ-TTCP ngày 26/02/2018 của Tổng Thanh tra Chính phủ. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch đánh giá và thành lập Tổ đánh giá Chỉ số PACA 2017 tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác đánh giá theo Bộ chỉ số PACA 2017. Vì vậy, đây là nhiệm chung nên đề nghị các cơ quan, tổ chức, địa phương tích cực phối hợp chặt chẽ, hợp tác tốt để hoàn thành việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017 đạt hiệu quả, đảm bảo thời gian quy định. Năm 2018 là năm thứ hai thử nghiệm việc đánh giá Bộ chỉ số PACA, do đó đây là công việc mới nên quá trình đánh giá cần rút kinh nghiệm về phương pháp, nội dung đánh giá để thực hiện trong tốt trong những năm tới sau khi Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư quy định đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh và tiến tới đánh giá đối với cấp huyện. Qua trao đổi, thảo luận tại Hội nghị, Tổ đánh giá PACA 2017 sẽ tiếp thu, nghiên cứu, có văn bản hướng dẫn, phân công việc đánh giá gửi đến Thủ trưởng các đơn vị, địa phương. Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị, địa phương liên hệ với thành viên Tổ đánh giá PACA 2017./.

 

Nguồn: Trương Thị Hồng Thắm (Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng)
Trang đầu Trang kế1Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Về đầu trang