Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Sự kiện nổi bật
Hội nghị sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
06/07/2018

Ngày 04/7/2018, Thanh tra An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, hội nghị do đ/c Võ Thanh Tráng - Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì và chỉ đạo Hội nghị.


Tham dự Hội nghị gồm có lãnh đạo Thanh tra tỉnh, lãnh đạo Văn phòng và các phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh; đại diện lãnh đạo Thanh tra các sở, Ban Dân tộc, thanh tra các huyện, thị xã, thành phố.

 

Ảnh: các đại biểu tham dự tại Hội nghị

 

Theo báo cáo sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2018: toàn ngành tiến hành 230 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó:


Thanh tra hành chính đã triển khai 62 cuộc, đã kết thúc 47 cuộc và ban hành 37 kết luận. Qua thanh tra phát hiện 31/88 đơn vị sai phạm với tổng số tiền 767,40 triệu đồng và 28.356,59m2 đất; kiến nghị thu hồi 766,06 triệu đồng và 27.360,90m2 đất, kiến nghị xử lý khác 1,34 triệu đồng và 995,69m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính 03 tổ chức và 11 cá nhân. Đã thu hồi 748,49 triệu đồng (đạt 97,71%).


 Thanh tra các sở, ngành đã thực hiện 139 cuộc. Qua thanh tra phát hiện 3.692 tổ chức và cá nhân vi phạm với tổng số tiền 70.516,7 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 9.284 triệu đồng; đã lập biên bản và ban hành 1.112 quyết định XPVPHC với tổng số tiền 2.842,1 triệu đồng, đã thu nộp XPVPHC 2.820,3 triệu đồng (đạt 99,23%).


Toàn tỉnh tiến hành 29 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra; khiếu nại, tố cáo và PCTN. Qua thanh tra phát hiện 03/48 đơn vị có vi phạm, kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 01 tổ chức và 07 cá nhân; kiến nghị xử lý hành chính 01 cá nhân.
Thanh tra tỉnh và thanh tra các đơn vị đã đôn đốc thực hiện 143 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra. Qua đó thu hồi 1.394,01 triệu đồng, kiểm điểm rút kinh nghiệm 04 tổ chức, xử lý hành chính 52 cá nhân.


Tại Hội nghị các đơn vị đã tham gia thảo luận, trao đổi nhiều vấn đề những mặt công tác làm được, chưa được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng như phương hướng, nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.

 

Ảnh: Đ/c Võ Thanh Tráng - Chánh Thanh tra tỉnh
phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đ/c Võ Thanh Tráng - Chánh Thanh tra tỉnh đánh giá cao và ghi nhận những kết quối tháng đầu năm 2018 mà ngành thanh tra An Giang đạt được, với kết quả này đã góp phần rất lớn vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh, vị thế ngành thanh tra được nâng cao, tạo được sự tin tưởng của các cấp ủy đảng và chính quyền, có tác động rất lớn đến công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và nhiều mặt công tác khác ở các cấp, các ngành.


Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018  Trong năm 2016, đ/c Lê Văn Nưng yêu cầu:


Đối với công tác thanh tra


Các đơn vị cần chủ động sớm hoàn thành các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2018 và thanh tra đột xuất khi có yêu cầu. Công tác xử lý sau thanh tra phấn đấu thu hồi dạt từ 90% trở lên.


Thực hiện giám sát hoạt động đoàn thanh tra theo đúng quy định tại Thông tư số 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 của Thanh tra Chính phủ. Phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra doanh nghiệp đã được UBND tỉnh phê duyệt, thường xuyên theo dõi, khắc phục chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra, chấp hành nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.


Định hướng kế hoạch thanh tra năm 2019, tập trung những lĩnh vực nhạy cảm, dư luận quan tâm, như công tác quản lý, sử dụng đất công, các dự án lớn, các đơn vị sử dụng nhiều ngân sách Nhà nước…


Thực hiện kiểm tra việc triển khai và thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2018 của các đơn vị, địa phương. Tập trung các nội dung theo chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ tại 02 Nghị quyết số 46-NQ/BCSĐ, 47-NQ/BCSĐ ngày 30/3/2018 về tăng cường lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra và lãnh đạo công tác kiểm tra năm 2018.


Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo


Tiếp tục tham mưu cấp ủy, UBND các cấp quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung thực hiện dứt điểm các quyết định có hiệu lực pháp luật và các vụ việc đã có ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.


Hoàn thành các cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo theo kế hoạch đã được duyệt.  
Công tác phòng, chống tham nhũng


Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Tham mưu cấp ủy, Thủ trưởng, UBND cùng cấp thực hiện đồng bộ, nghiêm túc các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.


Tiếp tục triển khai và hoàn thành các cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định pháp luật về PCTN theo kế hoạch đã được phê duyệt.  


Công tác xây dựng lực lượng


Tiếp tục tham mưu cấp ủy, UBND cùng cấp giữ vững sự ổn định của tổ chức và cán bộ thanh tra; đưa đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch năm 2018 và xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019. Ngoài ra, đề nghị Thanh tra các sở, ban ngành, Thanh tra huyện, thị xã, thành phố tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ Tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Nguồn: Trương Hoài Ân (Văn phòng Thanh tra tỉnh)
Trang đầu Trang kế1Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Về đầu trang