Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
Hướng dẫn thủ tục đầu tư đối với các công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất
17/07/2019

Ngày 10/7/2019, UBND tỉnh An Giang ban hành Công văn số 625/UBND-KTTH gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh. UBND các huyện, thị xã, thành phố để hướng dẫn thủ tục đầu tư đối với các công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất.


Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn thủ tục đầu tư đối với các công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước trong các lĩnh vực theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và nguồn phí được để lại theo chế độ quy định để chi thường xuyên như sau:


1. Công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước trong các lĩnh vực theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và nguồn phí được để lại theo chế độ quy định để chi thường xuyên do cấp tỉnh quản lý:


a) Đối với các công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất có tổng dự toán dưới 500 triệu đồng:


- Không phải lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, chỉ cần lập hồ sơ thiết kế - dự toán.


- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách thẩm định và phê duyệt dự toán, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu.


b) Đối với các công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất có tổng dự toán từ 500 triệu đồng trở lên:


- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc dự án, gửi Sở Xây dựng thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc dự án theo quy định.


- Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (trừ các gói thầu mua thuốc, vật tư y tế).


- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phê duyệt hồ sơ mời thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu.


2. Công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước trong các lĩnh vực theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và nguồn phí được để lại theo chế độ quy định để chi thường xuyên do cấp huyện quản lý:


Tùy theo điều kiện năng lực của các phòng, ban cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện có thể giao cho cơ quan chuyên môn thẩm định và trình phê duyệt để quản lý chặt chẽ, đúng theo quy định.

 

Nguồn: Trương Hoài Ân (Văn phòng Thanh tra tỉnh)
Trang đầu Trang kế12345Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Về đầu trang