Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Sự kiện nổi bật
Thanh tra tỉnh An Giang công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm việc thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra tại Sở Tài chính
13/03/2019

Sáng ngày 06/3/2019 tại Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh tiến hành công bố Quyết định số 15/QĐ-TTT ngày 21/02/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về thanh tra đối với Sở Tài chính

 

Đoàn thanh tra công bố quyết định thanh tra tại Sở Tài chính

 

Nội dung thanh tra tập trung về việc chỉ đạo, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra; điều hành hoạt động các cuộc thanh tra; giám sát hoạt động thanh tra và xử lý sau thanh tra theo các quy định, hướng dẫn của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra, Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định việc xây dựng, phê duyệt, định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra, Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra, Thông tư số 05/2015/TT-TTCP Quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra và Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra.

 

Cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật thanh tra tại Sở Tài chính là cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2019 của Thanh tra tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt và đây là hoạt động thanh tra thường xuyên của đơn vị. Qua thanh tra, nhằm nắm được những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật về thanh tra của đơn vị, qua đó làm cơ sở kiến nghị về điều chỉnh về cơ chế, chính sách cho phù hợp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thanh tra.

 

Nguồn: Khưu Thị Bích (Phòng GS, KT&XLSTT)
Trang đầu Trang kế1Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Về đầu trang