Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của Thanh tra tỉnh An Giang
20/03/2020

 

Với mục đích đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo sự chuyển biến về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của công chức và người lao động nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội; đổi mới, đa dạng hóa hình thức phổ biến nhằm từng bước đưa công tác phổ biến giáo dục pháp luật đi vào trọng tâm, có hiệu quả, thường xuyên và kịp thời. Qua đó tạo điều kiện cho công chức Thanh tra trao dồi kiến thức về pháp luật, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác chuyên môn, nghiệp vụ.


Theo đó, Thanh tra tỉnh tập trung tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành có liên quan đến hoạt động của ngành Thanh tra; đồng thời tập trung tuyên truyền các Luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV theo Kế hoạch số 568/KH-UBND ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 19/02/2020 và Văn bản số 164/UBND-NC ngày 21/02/2020 của UBND tỉnh.


Ngoài ra, thực hiện tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định, chủ trương mới ban hành, bên cạnh duy trì sinh hoạt Ngày pháp luật tại đơn vị để tuyên truyền, phổ biến các quy định có liên quan đến công chức và thực thi công vụ như: quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ của công chức; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

 

Nguồn: Trương Hoài Ân (Văn phòng Thanh tra tỉnh)
Trang đầu Trang kế12345Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Về đầu trang