Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Sự kiện nổi bật
Thanh tra tỉnh công bố Quyết định thanh tra việc quản lý tài chính ngân sách và đầu tư, mua sắm tài sản công tại huyện Tri Tôn
25/01/2019

Thực hiện Quyết định số 2937/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình công tác năm 2010 của ngành Thanh tra An Giang và Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Thanh tra tỉnh. Ngày 10/01/2019, tại UBND huyện Tri Tôn, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 01/QĐ-TTT ngày 04/01/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra việc quản lý tài chính ngân sách và đầu tư, mua sắm tài sản công tại huyện Tri Tôn.


Tham dự buổi công bố, về phía Thanh tra tỉnh có Ông Võ Thanh Tráng – Chánh Thanh tra cùng với Đoàn Thanh tra và Tổ Giám sát. Về phía UBND huyện Tri Tôn có Ông Phan Văn Sương – Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn; Ông Nguyễn Minh Đẳng -  Phó Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện; Ông Ngô Kim Sơn – Chánh Thanh tra huyện; lãnh đạo Kho bạc Nhà nước huyện, Chi cục Thuế cùng với lãnh đạo, kế toán các phòng chuyên môn và các xã, thị trấn trực thuộc UBND huyện Tri Tôn.

 

 

Thay mặt Đoàn thanh tra, Ông Nguyễn Văn Giàu - Trưởng Đoàn Thanh tra thông qua toàn văn Quyết định số 01/QĐ-TTT ngày 04/01/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh và một số quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn Thanh tra, thành viên Đoàn Thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra 2010 và các văn bản pháp luật có liên quan.


Ông Phùng Chí Huy – Tổ trưởng tổ giám sát Đoàn thanh tra đã thông qua toàn văn Quyết định số 02/QĐ-TTT ngày 04/01/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc giám sát hoạt động Đoàn Thanh tra việc quản lý tài chính ngân sách và đầu tư, mua sắm tài sản công tại huyện Tri Tôn.
Nội dung thanh tra bao gồm: Thanh tra việc quản lý tài chính ngân sách (việc lập dự toán ngân sách, chấp hành dự toán và quyết toán ngân sách); thanh tra việc đầu tư, mua sắm tài sản công (việc đầu tư và mua sắm tài sản, việc quản lý và sử dụng tài sản).
Thời gian tiến hành cuộc thanh tra là 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. Đoàn Thanh tra bắt đầu làm việc từ ngày 14/01/2019 (Thứ Hai) tại UBND huyện Tri Tôn.


 Đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh, ông Võ Thanh Tráng – Chánh Thanh tra phát biểu: Đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch của Thanh tra tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt. Trong quá trình thanh tra, đề nghị các đơn vị có liên quan phối hợp cung cấp hồ sơ đầy đủ, kịp thời để Đoàn Thanh tra sớm hoàn thành nhiệm vụ. Đoàn Thanh tra và Tổ Giám sát thực hiện nhiệm vụ đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo cuộc thanh tra chính xác, khách quan; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị được thanh tra.

 

Về phía UBND huyện Tri Tôn, Ông Phan Văn Sương – Chủ tịch UBND huyện thống nhất với nội dung thanh tra, ghi nhận các ý kiến của Đoàn Thanh tra, đồng thời chỉ đạo các đơn vị được thanh tra tạo mọi điều kiện để hỗ trợ Đoàn Thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Nguồn: Trương Kim Phụng (Phòng Thanh tra Kinh tế)
Trang đầu Trang kế1Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Về đầu trang