Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở, Ban Dân tộc; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra cấp huyện
09/03/2020

 

Theo đó, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra sở; Chánh Thanh tra Ban Dân tộc; Chánh Thanh tra cấp huyện


Công chức phải đáp ứng các điều kiện bổ nhiệm, tiêu chuẩn chung được quy định tại Điều 4, Điều 5 Quy định này. Ngoài ra, nếu công chức đang công tác trong ngành thanh tra, giữ ngạch Thanh tra viên hoặc tương đương trở lên, có thời gian công tác 05năm trở lên và đã qua công tác ở vị trí lãnh đạo, quản lý từ cấp Phó Trưởng phòng và tương đương trở lên; Trường hợp công chức công tác ở các cơ quan, đơn vị khác chuyển sang cơ quan thanh tra nhà nước theo yêu cầu luân chuyển, điều động, bổ nhiệm của cơ quan có thẩm quyền, giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên, có thời gian công tác 05 năm trở lên tại các cơ quan Đảng, Nhà nướcvà đã qua công tác ở vị trí lãnh đạo, quản lý từ cấp Phó Trưởng phòng và tương đương trở lên...


Về tiêu chuẩn chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh, Phó Chánh Thanh tra sở, Phó Chánh Thanh tra Ban Dân tộc, Phó Chánh Thanh tra cấp huyện


Công chức phải đáp ứng các điều kiện bổ nhiệm, tiêu chuẩn chung được quy định tại Điều 4, Điều 5 Quy định này. Ngoài ra, nếu công chức đang công tác trong ngành thanh tra,giữ ngạch Thanh tra viên hoặc tương đương trở lên, có thời gian công tác 05 năm trở lên; Trường hợp công chức công tác ở các cơ quan, đơn vị khác chuyển sang cơ quan thanh tra nhà nước theo yêu cầu luân chuyển, điều động, bổ nhiệm của cơ quan có thẩm quyền, giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên, có thời gian công tác 05 năm trở lên tại các cơ quan Đảng, Nhà nước...


Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2020.

 

Nguồn: Trương Hoài Ân (Văn phòng Thanh tra tỉnh)
Trang đầu Trang kế12345Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Về đầu trang