Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Sự kiện nổi bật
Thanh tra tỉnh An Giang công bố Quyết định kiểm tra công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra trên địa bàn thị xã Tân Châu
28/02/2020

Thanh tra tỉnh công bố quyết định kiểm tra tại UBND thị xã Tân Châu


Nội dung kiểm tra tập trung đối với công tác chỉ đạo, triển khai, tổ chức theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra theo quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra và Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 của Thanh tra Chính phủ Quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.

 

Kiểm tra công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra của Sở và UBND cấp huyện là hoạt động thường xuyên hàng năm của Thanh tra tỉnh nhằm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, sai sót về trình tự, thủ tục trong việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra đã được pháp luật quy định; đồng thời làm rõ nguyên nhân về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện kết luận thanh tra, qua đó kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo xử lý kịp thời việc thực hiện hoàn thành các kết luận thanh tra tồn đọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động xử lý sau thanh tra./.

 

 

Nguồn: Khưu Thị Bích (Phòng Giám sát, kiểm tra và Xử lý sau thanh tra)
  • Tin liên quan:
Trang đầu Trang kế1Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Về đầu trang